Suurettevõtete mainekuse edetabelit juhivad Swedbank ja Telia

Kantar Emori suurettevõtete maine uuringu esimest ja teist kohta jagavad tänavu Swedbank ja Telia, kolmandaks tuli Orkla Eesti.

Esikümnesse kuuluvad veel (tähestikulises järjekorras) Circle K Eesti, Farmi, Prisma Peremarket, Selver, Tallink, Tere ja Valio Eesti, selgus Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust.

Kantar Emor mõõdab suurettevõtete tuntust ja mainet igal aastal ja reastamine toimub selle alusel, kui tugevaks inimesed vastavat ettevõtet peavad ja kuidas ettevõttesse suhtuvad.

„Üldiselt andsid vastajad ettevõtete tugevusele ja suhtumisele neisse pisut madalamaid hinnanguid kui aasta varem. Eriti paistsid varasemaga võrreldes madalamad suhtumise hinnangud silma energiasektori ettevõtete puhul – oluline mõju on siin kindlasti kõrgetel energiahindadel,“ kommenteeris uuringujuht Katrin Männaste. „Tugevuskuvand on langenud mitmetes teisteski sektorites, eks ebastabiilsemas majanduskeskkonnas kalduvadki inimesed ettevõtete tugevust hinnates ettevaatlikumad olema,“ lisas ta.

Mainekuse edetabeli tipus olevatest ettevõtetest peeti Swedbanki mainekaimaks ka mullu, mitmetes varasemateski uuringutes on ettevõte päris etteotsa jõudnud. Telia on varem korduvalt mahtunud maineedetabeli esikolmikusse, viimati aastal 2017. Möödunud aastal oli Telia 4. positsioonil.

Swedbank toetub kahest mainekuvandi komponendist ‒ tugevuskuvand ning suhtumine ettevõttesse ‒ selgelt enam tajutud tugevusele. Traditsiooniliselt on Swedbank hinnatum mitte-eestlaste poolt, vanuseliselt keskealiste ja vanemate inimeste segmendis.

Ka Telia toetub maines pigem tugevuskuvandile, ettevõtte mainehinnangud on paranenud naiste seas.

Kolmandal positsioonil olev Orkla Eesti oli aasta eest teine, esikümnesse on ettevõte kuulunud viis järjestikust aastat. Orkla on eeskätt naiste ja eestlaste lemmik, hea mainekuvandi tagab esmajoones positiivne suhtumine ettevõttesse.

Seitse ettevõtet selleaastasest esikümnest (Telia, Swedbank, Orkla Eesti, Selver, Circle K Eesti, Farmi ja Prisma Peremarket) ‒ kuulusid kõige mainekamate hulka ka möödunud aastal. N-ö uuteks tulijateks on mullu kõige napimalt esikümne ukse taha jäänud Tallink ning pisut suurema tõusu teinud piimatootjad Valio Eesti ja Tere.

Möödunud aasta mainekamatest jäi sel aastal esikümnekohast pisut puudu tavapäraselt mainekatel Coopil ja A. Le Coqil, veidi kaugemale taandus aastatagune uus tulija Pipedrive.

Suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu metoodikast

Kantar Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus sel aastal juba 23. korda. Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega. Eesti elanikkonna hinnanguid ettevõtetele mõõdetakse kahe parameetri – üldise suhtumise (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga negatiivne” ja 10 – “väga positiivne”) ja tugevusindeksi (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga nõrk” ja 10 – “väga tugev”) alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid. Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks ettevõtet peetakse.

Uuringus osales 2022. aasta oktoobris-novembris 1101 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati eelmise aasta (2021. a) uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese kahesaja seitsmekümne ettevõtte hulgast, kokku 89 suurettevõtet.

Tutvun teiste uudistega