Pilvevarunduse teenusetingimuste ja hinnakirja muudatus

Telia Eesti AS muudab alates 11.03.2019 teenuse Pilvevarundus tingimusi ja hinnakirja (vastavalt Üldtingimuste p 2.6.2. ja 2.6.1. alusel).

Pilvevarunduse teenusetingimustes on täpsustatud varundatud andmete taastamisega seotud tingimused. Lisatud on ka täpsemad viited kohalduvatele tingimustele, kui teenuse osutamise käigus töödeldakse isikuandmeid. Teenuse igapäevast kasutust nimetatud muudatused ei mõjuta.

Hinnakirjas muutub kasutatavate VEEAM litsentside valik ja senine VEEAM litsentsi kasutamise tasu.

Muudetud hinnakirja ja teenusetingimustega on võimalik alates 08.02.2019 tutvuda Telia kodulehel ning esindustes.

Muudatused tingimustes jõustuvad Pilvevarunduse lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 11.03.2019. Pilvevarunduse kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe üles öelda, teatades sellest Teliale enne 11.03.2019.

Tutvun teiste uudistega