Muudatused Telia Eesti AS Müügi- ja üüritingimustes

Telia uuendab ja kaasajastab teenuste suhtes kehtivaid eeskirju, mille tulemusena asendab Müügi- ja üüritingimuste 10.03.2017 jõustuv redaktsioon täielikult senise redaktsiooni.
Muudatuse põhjuseks on vajadus tingimusi lihtsustada ja kaasajastada. Tingimuste uuendamine ei too klientidele kaasa sisulisi muudatusi teenuste igapäevase kasutamise tingimustes.
Müügi- ja üüritingimuste uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 10.02.2017 Telia kodulehel www.telia.ee ning Telia esindustes. Muudatused puudutavad üksnes Telia IT-teenuseid kasutavaid ärikliente.

Müügi- ja üüritingimused jõustuvad Telia klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 10.03.2017. Kliendil, kes ei soovi muutunud Müügi- ja üüritingimuste alusel teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 10.03.2017.
Tutvun teiste uudistega