Lepingu muutmine: Tallinna TV kadumine Telia TV programmivalikust

Tallinna TV lõpetas telekanalina televisiooniteenuse pakkumise ning pole enam nähtav ka Telia TV programmivalikus.

Meil on kahju teatada, et eelmise nädala lõpus andis SA Tallinna Televisioon Teliale nõuetekohase etteteatamiseta teada, et nõukogu otsusega lõpetab Tallinna TV telekanalina televisiooniteenuse osutamise alates 1.oktoobrist 2019.

Sel põhjusel ei leia Tallinna TV kanalit alates 1. oktoobrist ka Telia TV pakettides ega Telia TV kanalivalikus.

Seadustest tulenevate kohustuste järgimiseks märgime omalt poolt, et Tallinna TV kanali edastamise lõpetamise õiguslikuks aluseks on Telia üldtingimuste punkt 2.6.2, mille kohaselt võib Telia muuta ühepoolselt lepingutingimusi, kui muutunud on ärikeskkonnaga seotud asjaolud.

Vastavalt elektroonilise side seaduses sätestatule on televisiooniteenuse klientidel võimalik Teliaga teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda ilma leppetrahvita, kui klient ei soovi selle muudatuse tõttu Telia televisiooniteenuse kasutamist jätkata. Selleks tuleb Teil anda Teliale teada oma soovist enne 01.11.2019.a.

Tutvun teiste uudistega