Kõnekeskuse lisateenuste hinnastuse muudatus

Muudetud hinnakiri on alates 09.02.2015 kättesaadav veebilehel iseteenindus.telia.ee/hinnakiri ning EMT ja Elioni esindustes ning jõustub automaatselt alates 09.02.2014 kõigi Kõnekeskuse teenust kasutavate klientide suhtes.

Tootetingimused on kättesaadavad veebilehel iseteenindus.telia.ee/elion/lepingud-ja-tingimused. Klientidel on alates muudatuse jõustumisest võimalik tellida lisateenuseid vastavalt uuele (soodsamale) hinnastusele. Kõnekeskuse kliendil, kes ei soovi teenust muutunud tingimustel edasi kasutada, on õigus Kõnekeskuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda, andes sellest Elionile teada ühe (1) kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.

Tutvun teiste uudistega