IT-sektori Aasta Tegu 2020: Telia 5G võrgu avamine

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) tunnustas täna IKT valdkonda 2020. aastal kõige enam mõjutanud ettevõtmisi ja inimesi. Aasta Läbimurdja 2020 on Pipedrive, Aasta Tegija 2020 Marten Kaevats ning tiitli Aasta Tegu 2020 sai Telia esimesena 5G võrgu avamise klientidele.

Lisaks tunnustab ITL kõiki nutikate lahenduste loojaid, kes pandeemia ajal abikäe ulatasid.

ITL-i president Andre Krull ütleb, et eelmine aasta oli märgiline. „Palju kiiremini kui varasemalt loodetud on teoks saamas meie sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2030, kus seadsime eesmärgiks, et riigi heaolu allikaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses. Muutunud on kõik – kuidas tehakse koostööd, aetakse äri, õpitakse. Praegune kriis andis omakorda tõuke selleks, et õppisime tehnoloogiat veelgi paremini ära kasutama ning kiiresti sündis palju vajalikke tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldasid pandeemias paremini hakkama saada.“

ITL soovib tunnustada auhindadega eelmise aasta silmapaistvamaid IKT valdkonnaga seotud inimesi ja ettevõtteid, kes digiriigi arengule kaasa aitavad. Aasta Tegu 2020 auhinnaga märgitakse tegu, millega möödunud aastal IKT maailma üllatati. ITL tunnustab sellega Teliat klientidele Eesti esimese 5G võrgu avamise eest.

„Kuigi olud ei soosinud – näiteks riigi 5G (3,5 GHz) sageduslubade oksjon on viibinud –, suutis Telia avada esimese mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu,“ ütleb Krull. „5G võrgu avamiseks kasutati olemasolevaid sagedusi ja uudset DSS (dynamic spectrum sharing) tehnoloogiat, mis muutis kauaoodatud 5G tehnoloogia tarbijatele ja ettevõtetele kättesaadavaks kümnes erinevas piirkonnas Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 5G võimaldab tulevikus luua uusi teenuseid, millest praegu veel alles unistame, mistõttu peame võrgu avamist ülioluliseks verstapostiks selle tehnoloogia arengus Eestis.“

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel on Eesti esimese 5G võrgu pakutavaid võimalusi tänaseks kasutanud juba tuhanded kliendid ning ettevõtte selle aasta üks fookusi ongi 5G leviala laiendamine. „Selle aasta lõpuks on plaanis uue põlvkonna mobiilivõrk viia enam kui 100 uue asukohani, sealhulgas erinevatesse maakonnakeskustesse. Meil on eriliselt hea meel just erialaliidu tunnustuse üle, sest see kinnitab sektori valmisolekut arendada 5G tehnoloogilisele platvormile väärtustloovaid ja tulevikku suunatud lahendusi. Sektori panus ja partnerlus on selle tehnoloogia arenguks kindlasti võtmetähtsusega,“ lisas Visse.

Aasta Läbimurdja 2020 on ettevõte, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud. ITL tunnustab auhinnaga Pipedrive’i „ükssarvikuks“ saamise eest hoolimata kriisi mõjust.

„See, et Pipedrive suutis keerulisel aastal leida investeeringu, mis andis neile Eesti viienda „ükssarviku“ tiitli, on nutikuse ja kvaliteedi märk,“ selgitab Krull. „Sellist ambitsioonikust ja elluviimist digisektorilt oodataksegi, see inspireerib omakorda teisi tegutsema.“

Pipedrive’i tehnoloogiajuht ja tegevjuht Sergei Anikin ütleb, et uue olukorraga kohanedes suudeti saada kontrolli alla kulud ning kaasajastada tootearendusplaanid.

„Selle tulemusena pöördus langus kasvuks juba juulikuus ja pälvisime erafondi Vista Equity Partners tähelepanu. Meie järgmine ambitsioonikas eesmärk on saada kümne sarvega sarvikuks ehk decacorniks, mille eelduseks on tooteportfelli laiendamine ja enam kui 35% aastakasv järgmise viie aasta jooksul. Kasvu tagamiseks jätkame ka meeskonna suurendamist ja plaanime ainuüksi selle aasta jooksul juurde palgata veel 300 inimest,” lisas Anikin.

Aasta Tegija 2020 tiitli sai Riigikantselei digi-innovatsiooni nõunik Marten Kaevats Eesti riigile ja ettevõtjatele uste avamise eest maailmas.

„Meie jaoks on oluline, et digiriigi arendamisel teeksid avalik ja erasektor tihedalt koostööd,“ lisab Krull. „Pole ju uudis, et Eesti asjatundjad käivad digiriigis elamise kogemust jagamas üle maailma. Kaevats on teinud palju tööd selleks, et Eestis loodud digiriigi kesksed lahendused ka globaalselt kasutusse võetaks. Näiteks on Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga plaanis meie X-tee tehnoloogia põhjal hakata üles ehitama tervise andmete vahetamise süsteemi; rahvusvaheline telekommunikatsiooni liit ITU asub ehitama ülemaailmset digiriigi standardit. Teateid selle kohta, kuidas Eesti roll rahvusvahelistes projektides kasvab, tuleb aina rohkem.“

Kaevatsi sõnul on töö Genfi ja ÜRO võrgustiku organisatsioonidega õpetanud, et Eesti kogemusel on väga suur väärtus globaalselt. „Kannatust peab olema, kõik ei pruugi alati õnnestuda, aga samas, kui midagi õnnestub, siis muutub meie 1,3 miljoni elanikuga riik automaatselt palju-palju suuremaks.“

Aasta Tegija 2020 video: https://www.youtube.com/watch?v=9sIGLP4zTPk

Lisaks otsustas ITL-i juhatus sektori eestkõnelejana tunnustada kõiki nutikate lahenduste loojaid, kes pandeemia ajal vabatahtlikult abikäe ulatasid.

„Kriis näitas, et oleme tõeline digirahvas, kes on otsustanud enda ja riigi hüvanguks kasutada tehnoloogia võimalusi. Kriisis olid inimeste loovus ja abivalmidus hämmastavad. Tunnustame kõiki neid ideid ja tegusid, mida aastal 2020 ette võeti. Kuigi edukaid initsiatiive oli kindlasti veelgi enam, siis peamised näited koostööst ja praktilisematest lahendustest tooks esile: algatus „Igale kooliõpilasele arvuti“; hätta jäänud lapsevanemate, aga ka õpilaste-õpetajate toetamine veebis digimaterjalide ja veebiseminaridega; ülemaailmselt The Global Hacki korraldamine kriisis lahenduste otsimiseks; restoranide kojukande logistika korraldamine; HOIA äpp, mille loomiseks IT-ettevõtted tulid ise kokku ja tegid pool aastat tasuta tööd; haiguslehe automaatselt esitamise võimaluse loomine; nakkusevabade suurürituste korraldamiseks operatiivse testimise tulemuste andmevahetusplatvormi loomine. Rõõmu teeb see, kui palju IKT-ga seotud ettevõtteid abi pakkus.“

Kandidaate aasta auhindadele said esitada ITL-i liikmed ning koostööpartnerid, lõpliku otsuse tegi ITL-i juhatus. Auhinna saajad kuulutati välja 23. korda.

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. ITL-i peamine eesmärk on soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete vahelist koostööd.

Tutvun teiste uudistega