EMT võrgus on kiireim mobiilne internet ja parimad veebisirvimise näitajad

Eesti Telekomi tehnoloogiadirektor Tiit Tammiste märkis, et mõõtmistulemuste põhjal saavutati EMT võrgus parim kiirus, parim läbilaskevõime ja ka parim veebilehtede brausimise ehk internetis surfamise võimekus, mille põhjal saab väita, et tegu on Eesti parima mobiilsidevõrguga.

Omnitele mõõtmistest selgus, et EMT võrgus ulatusid mobiilse interneti keskmised kiirused allalaadimisel 43,6 Mbit/s-ni ja üleslaadimisel 20,5 Mbit/s-ni (Elisal vastavalt 24,3 ja 13,4 Mbit/s ning Tele2-l 20,3 ja 8,7 Mbit/s). Varem on sama järelduseni jõudnud ka Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ning Eesti Päevalehe ja Pemetel OÜ poolt korraldatud mõõtmised.  Veel selgus, et EMT 4G võrgus saavutati ka kõrgeim maksimaalne allalaadimiskiirus: 193 Mbit/s.

„Mobiilse andmeside üheks olulisemaks parameetriks on kõrge keskmine kiirus, kuna see on eeldus kliendile parima kasutuskogemuse tagamiseks kõigis tema internetikasutuse olulistes aspektides – meilide lugemisel, veebis surfamisel ja rakenduste kasutamisel. Kõigele lisaks annab suurim andmeside kiirus ka parima kliendikogemuse koormatud võrgu puhul - näitab ju andmeside kiirus tegelikult raadiovõrgu läbilaskevõimet ehk seda, kui mitu klienti ühe tugijaama alla korraga mahub," selgitas Tammiste.

Tema sõnul on Mobile first tänase IT- ja telekommunikatsioonimaailma üks olulisemaid trende, mis tähendab, et üha enam internetikasutust kolib mobiili ning nii veebiteenuste ja rakenduste loojad kui ühenduse pakkujad peavad sellega arvestama.

„Töötame igapäevaselt selle nimel, et meil oleks kaasaegseim ja parim mobiilivõrk Eestis ning rõõm on näha, et selle töö vilju kinnitavad ka uuringud," lisas Tammiste.
Lisaks kiirusele mõõtis Omnitele ka erinevate nutirakenduste kasutajakogemust, millest selgus, et veebisirvimine kui üks enamkasutatavaid teenuseid on samuti EMT 4G võrgus parimal positsioonil. Samuti on heal tasemel populaarsemate veebikeskkondade (Facebook, YouTube ja Twitter) kasutuskogemus.
„Küll  kerkib rakenduste kasutuskogemuse tulemuste juures üles küsimus, mis tegelikult saadud vastuste taga on ning kuidas, mida ja mis ühikutes mõõdeti. Nutirakenduste puhul tuleb kindlasti arvestada, et välisriikides asuvates serverites olevate teenuste (Facebook,  Instagram jt) kasutuskogemus sõltub suuresti ka hetkel kasutatavast välisühendusest ja serverist, mille kaudu teenust hetkel vahendatakse. Seda näitab ka ebaühtlus erinevate äppide kasutuskogemuses antud uuringus," märkis Tammiste.
Mobiilikõnede kvaliteedi mõõtmised näitasid, et operaatorite tulemused on nii kõnede õnnestumise protsendi kui kõnekvaliteedi näitajate poolest suhteliselt võrdsed. EMT võrgus ulatus õnnestunud kõnede määr 99,9%-ni. Alates 2014. aasta aprillist toetab EMT 3G võrk ka HD kvaliteediga kõnesid ning kõnede kõrget kvaliteeti kinnitavad ka Omnitele mõõtmised.

Tutvun teiste uudistega