Elionis asendab eestikeelne Eurochannel Filmbox Arthouse’i

Eurochannel on peamiselt Euroopa väärtfilme ning festivalifilme edastav telekanal, mille programmis on oma teenitud koha leidnud ka eesti linalood. Eurochannel on ka üks vähestest üleeuroopalise levikuga kanalitest, mis on pühendanud eesti filmidele temaatilisi kuid ja nädalaid ning mis on järjepidevalt eesti filme oma valikusse ostnud.

Eurochanneli lisandumine Elioni nutiTVsse täiustab kvaliteetsete filmikanalite valikut veelgi. Mäletatavasti lisandusid käesoleval kuul valikusse eestikeelsed filmikanalid Filmzone ning HD kanal Filmzone+, mis juba on pälvinud klientide sooja vastuvõtu.

Elioni nutiTV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuste tõttu nutiTV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda leppetrahvita, andes sellest AS-ile Eesti Telekom teada enne 14.09.2015.

Tutvun teiste uudistega