Eesti Telekom kasvas nii mobiili, lairiba kui TV-valdkonnas

Eesti Telekomi juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul säilitas ettevõte 2015. aasta teises kvartalis ja esimeses poolaastas tervikuna oma fookusvaldkondades (mobiil, lairiba, IT) turuosa ning näitas nendes valdkondades ka kasvu.

Mobiilivaldkond ja mobiilne internet
Sarnaselt eelmise aastaga jätkus ka tänavu teises kvartalis kasv EMT mobiilse interneti valdkonnas. Mobiilse interneti kasutajate arv nutitelefonis kasvas aastaga 36 000 kliendi võrra, ulatudes 266 000 kliendini.
Juba 2014. aastal tegi mobiilse interneti tarbimine EMT võrgus suvekuudel hüppe ülespoole ning sama trend jätkub ka tänavu. Võrreldes perioodiga jaanuar kuni aprill kasvas ajavahemikus mai kuni august 2014. aastal mobiilse interneti kasutamine nutitelefonides üle 40 protsendi. Tänavu võib prognoosida veelgi suuremat kasvu, kuna suurenenud on nii 4G seadmete kasutajate arv kui ka kiiret mobiilset internetti nõudvate teenuste hulk.

Mobiilside klientide arv ulatus teise kvartali lõpus 874 870 kliendini. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga kasvas enim just lepinguliste klientide arv, suurenedes 26 400 kliendi võrra ning ulatudes 739 760 kliendini. Kõnekaardi kasutajate arv vähenes, kuna Eesti elanikud eelistavad valdavalt lepingulist liitumist.
Aprillis tehtud Omnitele mõõtmistest selgus, et EMT võrgus olid parimad mobiilse interneti keskmised kiirused nii alla- kui üleslaadimisel. Varem on oma testides sama järelduseni jõudnud ka Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ning Eesti Päevalehe ja Pemetel OÜ poolt korraldatud mõõtmised. Omnitele mõõtmistulemuste põhjal saavutati EMT võrgus parim kiirus, parim läbilaskevõime ja ka parim veebilehtede brausimise ehk internetis surfamise võimekus, mille põhjal saab väita, et tegu on Eesti parima mobiilsidevõrguga.

Lairiba
Teises kvartalis kasvas ka Elioni internetiühenduste arv. Elioni internetiühenduse kasutajate koguarv teise kvartali lõpu seisuga oli 225 800. Samuti kasvas Elioni nutiTV kasutajate arv, ulatudes teise kvartali lõpuks 168 500 kliendini.

Tehnilise Järelevalve Ameti andmetel oli Elioni nutiTV Eestis eelistatuim tasuline TV-teenus ning aasta alguses suutis Elion ainsana suurematest teleteenuse pakkujatest oma kliendiarvu kasvatada. Kliendiarvu kasvule on kaasa aidanud teenuse erinevad arendused: Elioni uues nutiTV-s saab salvestada turul pakutavast suurima arvu kanaleid; uuendatud ülesehitusega telekava on kergesti navigeeritav ning kõigele lisaks jõuavad juba õige pea turule uued LG telerid, kuhu on Elioni nutiTV sisse integreeritud.

IT
Juuni lõpus allkirjastasid Eesti Telekomi ja Green IT omanikud lepingu, millega Eesti Telekom ostab kiirelt kasvava ettevõtte Green IT. Green IT on 2006. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev kiirelt kasvav IT ettevõte, mis keskendub ettevõtete arvutipargiga seotud teenuste pakkumisele. Green IT hallata oli 2014. aasta lõpu seisuga üle 60 000 IT seadme koguväärtusega üle 10 miljoni euro. Kokku on Green IT-l 150 äri- ja avaliku sektori klienti.

Innovatsioon
Möödunud kuul käivitas Eesti Telekom Baltimaades ainulaadse äriideede kiirendi VUNK, mille toel hakkavad sündima uued ning innovaatilised idufirmad ja kus saavad vunki juurde juba loodud startupid. VUNK on maailmatasemel startup-äride kiirendi, mille eesmärk on leida, arendada ja rahastada uusi ning põnevaid äriideid. Kiirendiprogrammi on osalema oodatud põnevad äriideed, nutikad startup firmad ja ettevõtlikud meeskonnad.
Eesti Telekomis (EMT ja Elion) töötab rohkem kui 2000 inimest ning ettevõte on turuliidriks nii mobiili-, lairiba- kui televisiooniteenuste valdkonnas. Eesti Telekom jätkab sel aastal interneti- ja IT-valdkonna arendamist ning plaanib välja tuua uusi IKT-sektori teenuseid.

Tutvun teiste uudistega