Eesti Telekom annab vabakasutusse ärisektorile suunatud tarkvara

Ivar Hütt – tuumiksüsteemide arendusosakonna juhataja

Eesti Telekom koostöös partnerite Iglu ja UE Consultinguga töötas välja Java tehnoloogiatel põhineva uudse töövoomootori Telekom Workflow Engine (TWE) ja avalikustab selle tasuta (open-source) tarkvarana. Avalikustamise eesmärgiks on leida loodud töövoomootorile ka teisi kasutajaid, kes aitaksid seda ühiselt edasi arendada ning ajakohasena hoida.

Töövoomootor võimaldab realiseerida ja käitada pikaealisi, tund kuni mitu aastat töötavaid, automaatseid äriprotsesse (töövooge). Automatiseerimisest on kõige suurem kasu sagedasti korratavate protsesside puhul, mis vajavad täpset reeglite jälgimist ja on käsitsi läbi viies töömahukad ning kulukad. Näiteks keerukate taotluste ja hangete menetlemine, pikale venivate raamatupidamisprotsesside haldamine, kohtumenetluste jälgimine, jne.

Töövoomootor TWE on hetkel väga heas seisukorras. Kuna aga ümbritsev tehnoloogia pidevalt areneb ja muutub, siis tuleb mootorit järgnevatel aastatel pidevalt ajakohastada. Eesti Telekomi-poolne soov on, et uute kasutajate poolt tehtavad töövoomootori parendused ja täiendused lisataks ka TWE projekti kesksesse koodihoidlasse.

Soovijad saavad töövoomootoriga TWE tutvuda siin

Tutvun teiste uudistega