Eesti elanikud eelistavad Elioni nutiTV-d

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) värskest raportist selgub, et Elioni nutiTV on olnud tänavu kolme esimese kvartali jooksul inimeste eelistatuim valik.

2015. aasta kolmanda kvartali seisuga kasutab Elioni nutiTV-d kokku üle 171 000 kliendi, mida on ca 5000 kliendi võrra enam kui aasta alguses. Seejuures on Elion suutnud aasta algusega võrreldes suurematest teleteenuse pakkujatest ainsana oma kliendiarvu kasvatada.

Juulist septembrini läbi viidud TeliaSonera Ad Tracker uuringu kohaselt on Elion ka kohalike elanike lemmik TV- ja internetiteenuse pakkuja. TNS Emor viis uuringu läbi 1142 inimese seas CAWI metoodikat kasutades ning uuringus osalesid 15-60 aastased Eesti elanikud.

Osalejatelt uuriti, kui tõenäoliselt valiksid nad endale konkreetse interneti-, TV- ja lauatelefoniteenuse pakkuja. Eelistatuimaks valikuks osutus Elion (63%), järgnesid EMT (48%), Starman (40%) ja Elisa (34%). Samuti paluti hinnata sideteenuste brändide meeldivust 7-palli skaalal. Ka siin saavutas esikoha Elion keskmise hindega 5,0. Järgnesid Starman (4,1), Viasat (3,5) ja STV (3,4).

Elion tutvustas oma nutiTV-d Eestis esmakordselt 2005. aastal ning teenus ise jõudis esimeste klientideni 2006. aasta aprillis. Kuna järgnevatel aastatel arenes edasi tehnoloogia ning muutusid ka inimeste eelistused TV-teenuste kasutamisel, toodi 2013. aastal turule kaasaegsem versioon ehk uus nutiTV. Hetkel on uue nutiTV kasutajaid rohkem kui vanema versiooni kasutajaid.

Tutvun teiste uudistega