AS Eesti Telekom ühtlustab EMT, Elioni ja Diili tagatisraha

Muudatuse eesmärk on ühtlustada ühinemise järgselt ühisettevõtte AS Eesti Telekom ärireeglid, et luua paremad eeldused klientidele uute ühisteenuste ja ühtse teenindusstandardi pakkumiseks.

Kliendil, kes käesoleva muudatusega ei nõustu, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Eesti Telekomile enne 01.04.2015.
Tutvun teiste uudistega