Alates 18.01.2016 hakkab kehtima MinuTV kasutustingimuste uus versioon

AS Eesti Telekom (Telekom) muudab kehtivaid MinuTV kasutustingimusi seoses vajadusega täpsustada teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid ning muuta tingimused klientidele paremini arusaadavamaks ja kokkuvõtlikumaks.

MinuTV tingimuste uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 18.12.2015 kodulehel www.telekom.ee ning EMT ja Elioni esindustes.

Uuendatud MinuTV tingimused jõustuvad MinuTV klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 18.01.2016. MinuTV kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 18.01.2016.

Tutvun teiste uudistega