Nutikas linn

Kiirenev linnastumine ja linnade muutumine majanduskeskusteks esitavad meile järjest enam uusi väljakutseid. Selleks, et linnad saaksid efektiivselt ja keskkonnasäästlikult toimida, on vaja luua üha uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Nutikas linn ühendab tehnoloogilised väljakutsed inimeste eludega, sest on ju linn loodud inimeste jaoks ning tehnoloogia kui tööriist, mille abil inimeste elukeskkonda parandada.

Nutika linna eesmärk on ühendada tehnoloogiad üheks taristuks, kus uute funktsionaalsuste lisamine või muutmine oleks lihtne ning mis oleks ligipääsetav erinevatele partneritele – olgu nendeks kas olulist informatsiooni koguvad sensorid või erinevad tehnoloogilised lahendused.


SOOVIME, ET EESTI OLEKS PAREM PAIK ELAMISEKS JA TÖÖTAMISEKS

Selle eesmärgi saavutamiseks loome linnadest uudse keskkonna nutikaks ja paremaks toimimiseks . Ühtlasi annab töö linnade nutikamaks muutmisel meile ainulaadse sisevaate ja mõistmise meie teenustega seotud väljakutsete, tehnoloogiate ja lahenduste osas, mis omakorda võimaldab meil pakkuda paremaid teenuseid oma klientidele.


MEIE JAOKS TÄHENDAB NUTIKAS TERVIKLIKKU LÄHENEMIST NING LINN ROHKELT TEHNOLOOGIAT JA TEENUSEID

Siin saad vaadata ja hallata kõiki oma seadmeid ja teenuseid ühes kohas. Töölauale on koondatud sinu andmeid ja nutikaid reeglid.


Cumulocity

Telia asjade interneti ökosüsteem toetub Cumulocity tehnoloogiale

Sellisel puslel on vaid üks lahendus – Telia asjade interneti ökosüsteem. Tartu linn, Tartu Ülikool ning Telia Eesti on panustanud ühiselt projekti SmartEnCity, mille peamiseks eesmärgiks on parema, innovaatilisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine. Tegevused, mida ühiselt planeeritakse on näiteks targa linna mudeli väljaarendamine, integreeritud infrastruktuuri loomine Tartusse, targa kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasutamine koostööprojektide elluviimiseks jpm. Kuni Tartu lahenduse valmimiseni vaatame seda väikese demolinna näitel.Telia lego city

Ehitasime legoklotsidest demolinna

Demolinnas näeme, kuidas toimivad mõned tulevikulinna lahendused. 2.5x2.5m suurust linnamudelit juhib Cumulocity tehnoloogiarakendus.

Mõned näited demolinnast:

  • elektri tootmine päikesepaneelide abil
  • elektriautode laadimiskohad
  • tänavavalgustuse ja parkimise juhtimine
  • ilmajaam
  • ühistranspordi ja sellega seotud info juhtimine

Demolinn on liikuv väljapanek ning seda näidatakse õppe-eesmärkidel mitmetes kohtades.


Võta meiega ühendust

Kui näed oma organisatsioonis sarnaseid kirjeldatud väljakutseid või soovid nende lahendamises osaleda, võta meiega julgesti ühendust.

VÕTAN ÜHENDUST