Võla sissenõudetasudega seotud hinnakirja muudatus alates 01. oktoobrist 2015

Muudatusega kaovad hinnakirjast võla sissenõudmiskulude hüvitamise määrad.
 
Hinnakirja muutmise põhjuseks on asjaolu, et alates 01.10.2015 jõustub võlaõigusseaduse täiendus, millega kehtestatakse sissenõudmiskulude hüvitamise määrad ja hüvitamise kord tarbija poolt. Edaspidi lähtub Telekom sissenõudmiskulude rakendamisel antud seaduse sätetest.
 
Hinnakirja muudatus jõustub Telekomiga lepingulises suhtes olevate klientide osas vaikimisi ja automaatselt 01.10.2015.a. Kliendil, kes ei soovi muudatusest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 01. 10.2015.a.
Tutvun teiste uudistega