Telia tegevus hinnati kulla vääriliseks

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) väljastas Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse. VEF-i indeksis hinnatakse ettevõtet nelja erineva valdkonna põhiselt:

  • Turukeskkond (sh tarbijaküsimused, suhted tarnijatega, kogukonna kaasamine ja arendamine)
  • Valitsemine ja eetika (sh sihtrühmade kaasamine, kooskõla õigusruumiga, inimõigused ja korruptsioon)
  • Looduskeskkond
  • Hea tööandja (sh tööjõukasutus, tööohutus)

Sellele tasemele vastav ettevõte on teadlikult vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna ettevõtete või seotud osapoolte seas laiemalt. Telia saavutas skoori 96%.

Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamme kinnitusel hindab ettevõte VEF-i kuldtaseme kvaliteedimärgist kõrgelt ning lubab ka edaspidi jätkata tegevustega, mis on vastutustundliku ettevõtte väärilised.

„VEF-i tänane tunnustus näitab, et oleme mitmes valdkonnas teinud õigeid asju ning kavatseme samas rütmis ka jätkata. Loomulikult on meil töös pidevalt ka uusi algatusi ja projekte, millega oma senist teekonda veelgi täiustada, kuna õppimis- ja arenemisruumi on alati.“

Tema sõnul kannab Telia üks hiljutisi projekte nime Younite, mis on heategevuslik algatus ning mille raames saavad kõik töötajad panustada Eesti digiühiskonna arengusse. Selleks annab ettevõte igale täisajaga töötajale 8 tundi tasustatud tööaega kalendriaastas, mida saab kasutada heategevuseks.

VEF-i näol on tegu maailmas üha populaarsemaks muutuva liikumisega, mille liikmed peavad vastama kindlatele väärtustele ja kriteeriumitele nii sotsiaalse, loodus-, töö- kui turukeskkonna vaates. Igal VEF-i liikmel soovitatakse läbida hindamine (Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks http://indeks.csr.ee/), mida korraldab Eestis erinevaid organisatsioone ja asutusi ühendav hindajate ning koostööpartnerite meeskond, kuhu kuuluvad näiteks Justiitsministeerium, EAS, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tööinspektsioon, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE jt.

Tutvun teiste uudistega