Telia suurima andmekeskuse kõrvale kerkis päikesepark

Tallinna külje all Laagris asuv Telia suurim andmekeskus hakkab esimesena Eestis kasutama päikeseenergiat.

Lisaks valmib ettevõttel sel aastal ka väiksem päikesejaam, mis mõeldud mobiilside tugijaama teenindamiseks Harjumaal. Järgmisel aastal kasvatab Telia päikeseenergia kasutamist veelgi ning lisandumas on üks suurem päikesejaam Uuemõisa alevikku Läänemaal ja mitmed väiksemad jaamad mobiilimastide asukohtadesse.

Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri üksuse juhi Toivo Praakeli sõnul on andmekeskused väga kõrge elektritarbimisega sidevõrgu osad ning päikeseenergia on keskkonnasõbralik võimalus energiakulude vähendamiseks.

„Päikesepargi rajamise eelduseks on vaba pinna, näiteks krundi- või katusepinna olemasolu. Laagris oli meil andmekeskuse kõrval sobiv krunt omast käest võtta ja jõudsime kohaliku omavalitsusega päikesepaneelide paigaldamise osas kokkuleppele,“ ütles Praakel.

Päikesepark valmis kolme kuuga ja selle rajas Pro-Solar OÜ. Päikesejaama hinnanguline eluiga on 25 aastat, selle võimsus on 2 x 50 kW ja tootlus jääb suurusjärku 123 MWh aastas. See tähendab, et aastas jääb õhku paiskamata 151 tonni süsihappegaasi.

„Laagri andmekeskuse päikesejaama võimsuse määras paneelide paigaldamiseks kasutada olnud pinna suurus ning see ei kata siiski kogu andmekeskuse energiavajadust. Andmekeskuse puhul on tegemist üsna ühtlase energiatarbimisega, kuid siiski esinevad teatud ööpäevaringsed ja sesoonsed kõikumised. Näiteks suvisel perioodil kulub mõnevõrra rohkem energiat andmekeskuste jahutamisele ja päiksepargist saadud energia aitab seda kompenseerida,“ selgitas Praakel.

Riiklikud soodustused aitavad päikeseenergia lahenduste laiemale levikule kindlasti kaasa, sest riigi taastuvenergia toetusmeede teeb päikseenergia lahendused atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. Tänu taastuvenergia tasudele on Telia poolt Laagrisse rajatud päikesepargi tasuvusaeg 7-8 aastat.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatari sõnul on hea meel näha, et Eestis on aina enam ettevõtteid, kes on valmis kliimaneutraalsuse saavutamise nimel oma äritegevust ning protsesse muutma keskkonna- ja energiatõhusamaks. „Tehnoloogiad selleks on juba täna olemas ja need muutuvad aina kättesaadavamaks. Rohepöörde tegemiseks tuleb oma tegevustes muudatusi teha nii riigil kui ettevõtetel ning Telia andmekeskuse kõrvale kerkinud päikesepark on suurepärane näide sellest.“

Keskkonnasäästlik tegevus on Telia jaoks üks prioriteete ning ettevõtte peamisteks eesmärkideks selles vallas on energia tarbimise, kasvuhoonegaaside emissiooni ja jäätmemahtude vähendamine.

„Saame neid mõjusid vähendada, ehitades energiatõhusaid võrke ja eelistades võimaluse korral taastuvenergia allikaid. Telia ambitsioonikate rohemajanduse eesmärkide saavutamine on võimalik ainult koostöös meie partnerite ja klientidega,“ selgitas Toivo Praakel ning lisas, et erinevad uuringud kinnitavad, et keskkonnasõbralikkus muutub klientide jaoks aina olulisemaks.

Alates 2016. aastast kasutab Telia ainult rohelist energiat, mis on toodetud loodust säästvalt ja vastutustundlikult. Lisaks taaskasutab Telia juba aastaid oma serveriparkides tekkivat soojusenergiat. Selle asemel, et kulutada täiendavalt energiat andmekeskuse jahutamisele, kasutatakse tekkivat soojust Telia Sõle tänava ja Sõpruse puiestee kontorihoonete kütmiseks ja veel mitme kõrval asuva elumaja tarbevee soojendamiseks.

Tutvun teiste uudistega