Telia sai rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi

Telia Eesti andmekeskustele omistati Bureau Veritas poolt väga oluline sertifikaat ISO 27001. See lihtsustab oluliselt koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega, sest sertifikaat tõendab Telia Eesti andmekeskuste vastavust rahvusvahelistele nõuetele.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhI Tarmo Kärsna sõnul on sertifikaadi saamine tunnustus ja kvaliteedimärgis, mis näitab, et andmekeskuste valdkonnas on ettevõte saavutanud teatava küpsustaseme ning järgib infoturbe haldamises rahvusvaheliselt kokkulepitud raamistikku.

„Meie andmekeskuste teenuseid kasutavad Eesti kõige nõudlikumad kliendid. Keskustes hoiame nende kõige hinnalisemat vara – andmeid. Sestap on meie ja klientide jaoks oluline, et keskustega oleks kõik korras ning meid usaldataks. Läbi sertifitseerimise saame seda ka teistele tõestada. Ennekõike peavad antud sertifikaati oluliseks rahvusvahelised ettevõtted, kelle jaoks lihtsustab see partneri valikut, pakub kindlustunnet ja tõestab meie usaldusväärsust. Vaadates tulevikku, siis on näha, et teenuste ja äride rahvusvahelistumisel hinnatakse antud sertifikaati üha enam ja ilma selleta muutuks äritegevus keerukaks,“ lisas Kärsna.

Sertifitseerimisprotsess oli pikk ja keeruline. Nõuetele vastavuse kontrollimiseks käisid Telia Eesti andmekeskustes Bureau Veritase audiitorid, kes auditi käigus lisaks infoturbe teemadele vaatasid üle ka elektri-, tuleohutus-, kliima ja füüsilist turvalisust tagavate süsteemide ülesehituse ning nende igapäevase käitamisega soetud protsessid. Samuti analüüsiti tööprotsessidega seotud dokumentatsiooni. Töö ülevaate saamiseks oli väga põhjalik ning võttis aega pea pool aastat.

„Andmekeskuste puhul on eelkõige tähtis, et klientide andmed säiliksid ja teenuste käideldavus oleks tagatud igas olukorras – nii tulekahjus, elektrikatkestuse puhul või siis hoone füüsilise rünnaku korral. Näiteks, pea kõik Eestis toimuvad kaardimaksed sõltuvad Telia Eesti andmekeskuste toimivusest. Keskuste rikke korral võivad olla kaardimaksed häiritud. Andmekeskused on Telia Eesti strateegiline tegevusvaldkond, andmekeskuste kaasajastamisega tegeleme pidevalt ja meie jaoks on väga oluline, et pakutavad teenused oleksid maailmatasemel ja teenuste toimivus tagatud igas olukorras.“

Tutvun teiste uudistega