Telia näitas oma 5G võrgus uut kiirusrekordit

Telia lülitas 25. mail Tallinnas sisse oma esimese 26GHz sagedusalas töötava 5G tugijaama, mille toel saavutati koheselt ka mobiilse interneti kiirusrekord.

Telia omandas hiljuti riigi poolt korraldatud oksjonil kaks sagedusluba 26GHz sagedusalas, mida hakatakse kasutama 5G võrgu edasisel arendamisel.

26 GHz sagedusala töötab nn millimeetersagedusel, mis võimaldab otsenähtavuse korral saavutada selliseid alla- ja üleslaadimise kiirusi, mida täna ei pakuta Eestis isegi püsivõrgu ühenduste peal.

Telia poolt läbi viidud avaliku testimise käigus kasutati Kristiinesse paigaldatud 26GHz tugijaama ning kahte spetsiaalset ruuterit andmeedastuse kiiruse mõõtmiseks. Testi käigus ulatusid mõlema ruuteri poolt edastatavad allalaadimise kiirused samaaegselt üle 2 Gbit/s, mis tähistab ühtlasi uut allalaadimise kiirusrekordit ettevõtte mobiilsidevõrgus. Suurimaks üleslaadimise kiiruseks mõõdeti testide käigus ligemale 600 Mbit/s.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul annavad saavutatud kiirused aimu, kuivõrd palju on 5G tehnoloogia võimekam kõigist eelmistest mobiilside põlvkondadest.

„Suudame tänu 26GHz sagedusala kasutuselevõtule pakkuda peagi ka oma mobiilivõrgus võrdväärseid ja isegi suuremaid kiirusi kui püsivõrgus.

Hea meel on tõdeda, et kui viimastel aastatel on Eesti olnud 5G arengute osas Euroopas mahajääjate hulgas, siis nüüd oleme kiiresti järele võtnud ning teistest mööda tuhisenud. Selle tunnistuseks on nii meie kiiresti laienev 5G leviala kui ka fakt, et täna veel ei pakuta Euroopa regioonis laiatarbe kasutuseks mõeldud kliendiseadmeid, mis töötaksid 26GHz saguedusalas. Praegu suudame oma 26GHz sagedusalas töötava 5G tugijaama poolelt edastada kiirusi, mis ulatuvad ka üle 5 Gbit/s-ni, kuid testimisel kasutatud spetsiaalsed ruuterid ei suuda paraku kogu seda potentsiaali ära kasutada. Meie järgmine väljakutse ongi motiveerida seadmetootjaid sisenema Euroopa turule ning leida lõppklientidele sobivad ruuterid, mis suudavad töötada 26GHz sagedusalas, et hakata nende toel 5G pakutavat potentsiaali oma klientideni viima,“ ütles Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel plaanib ettevõte hakata 26GHz sagedusala kasutama asukohtades, kuhu täna püsiinterneti võrk ei ulatu, kuid kus on klientidel vajadus ülikiire interneti järele. Üheks esimeseks asukohaks, kuhu Telia oma 26GHz tugijaama lisaks Kristiinele paigaldab, on Vaela küla Kiili vallas.

Andre Visse sõnul on Eesti üks esimesi Euroopa riike, kus on välja jagatud sagedusload kõigis kolmes nn 5G põhisagedusalas.

„Vaatamata Eesti vahepealsele mahajäämusele 5G arengutes on riik 5G sagedusalade jagamisega kiirelt edasi liikunud ning nüüd on Eestis välja jagatud sagedusload nii 700MHz, 3,6GHz kui 26GHz sagedusalas. Meie lähiregioonis on 26GHz sagedusala mobiilsideoperaatoritele välja jagatud veel vaid Soomes ja Taanis, paljudes Euroopa riikides pole aga selleni veel jõutud. Seega oleme 5G arengutes kerkinud Euroopa riikide arvestuses taas esimeste hulka,“ lisas Visse.

26GHz sagedusala vajab heaks toimimiseks otsenähtavust. Üldjuhul jääb selle sagedusala efektiivne leviraadius mõnesajast meetrist kuni mõne kilomeetrini. 26 GHz sagedusala leiab rakendust peamiselt tiheasustusega alade läheduses suure hulga klientide samaaegseks teenindamiseks (näiteks suuremad liiklussõlmed, kontserdid, spordisündmused jne).

Telia on üle Eesti paigaldanud seni sadu 5G tugijaamu, mis töötavad nii 3,6GHz kui 700MHz sagedusalas. 26GHz sagedusala kasutamine lisab ettevõtte 5G võrgu edasisse arendamisse täiendava kihi, mis võimaldab hakata klientidele pakkuma kogu 5G tehnoloogia potentsiaali. Lisaks mainitud kolmele sagedusalale (3,6GHz, 26GHz ja 700MHz) on Telia oma 5G võrgu arendamisel kasutusele võtnud ka 2100MHz sagedusala, mis vabaneb järjest enam suletava 3G võrgu alt.

Tutvun teiste uudistega