Telia Kuutasuline internet välismaal paketti saab edaspidi kasutada terves Euroopa Liidus

Alates 01.12.2016 muutuvad Telia teenuse Kuutasuline internet välismaal tingimused, mille tulemusena saab paketti lisaks Baltimaadele ja Skandinaaviale kasutada ka ülejäänud Euroopa Liidu riikides.

Telia Kuutasuline internet välismaal paketiga saab kasutada mobiilset internetti Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Lätis ja Leedus ning alates 01.12.2016 ka kõikides teistes Euroopa Liidu riikides (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Tšehhi, Ungari) ja lisaks veel järgmiste riikide operaatorite võrkudes: Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan).

Alates 01.12.2016 on paketi kuutasu 24,95 eurot (ärikliendile lisandub käibemaks).

Telia Kuutasuline internet välismaal paketti saab kasutada nii mobiiltelefonis kui arvutis.
Teenuse kuutasu sisaldab 1 GB ulatuses andmemahtu, mida saab kasutada kõigis ülalpool mainitud riikide kõikide mobiilioperaatorite võrkudes. Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

Kuutasus sisalduva mahu täitumisel saab klient SMSi teel vastavasisulise teavituse ning kehtima hakkab tavapärane rändlusteenuste hinnakiri. Euroopa Liidus maksab mobiilne internett 0,05 €/MB (lisandub KM).

Telia Mobiilse elu klientidel on võimalik kasutada oma paketi internetimahtu koduvõrgu tingimustel Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Lätis ja Leedus ka siis kui neil on tellitud Kuutasuline internet välismaal. Nendes riikides kasutatud internetimahtu ei arvestata Kuutasuline internet välismaal paketimahu sisse seni kuni Mobiilse elu internetimaht (sh lisamaht) ei ole täielikult ära kasutatud.

Mobiilse elu kliendid, kes on tellinud ka paketi Kuutasuline internet välismaal, saavad selle mahtu (1GB)  alates 01.12.2016 kasutada teistes eelpool loetletud Euroopa Liidu riikides, kus mobiilse interneti kasutamine oleks muidu maksustatud rändlusteenuste hinnakirja alusel.

Muudetud tingimused jõustuvad Kuutasuline internet välismaal paketti kasutavate klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.12.2016. Antud paketti kasutaval kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav leping ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.12.2016.

Tutvun teiste uudistega