Telia juht: 2024. aastal suurendame investeeringuid sidevõrkude kvaliteeti, küberturvalisusesse ja looduskeskkonna hoidmisse

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul võimaldavad ettevõtte 2023. aasta tulemused suurendada sel aastal investeeringuid ettevõtte olulisematesse fookusvaldkondadesse, milleks on IT ja sideteenuste kvaliteet, küberturvalisus ja looduskeskkonna jalajälje vähendamine.

Telia Eesti müügitulu kasvas 2023. aastal 5,5%, ulatudes 361,1 miljoni euroni ning ettevõte teenis aastaga 62,7 miljonit eurot kasumit, hoides kasumimarginaali stabiilsena.

Holger Haljandi kinnitusel plaanib Telia suurendada tänavu oma investeeringute mahtu.

„Plaanime 2024. aastal investeerida Eesti turule üle 50 miljoni euro, millega tõstame veelgi sideteenuste toimepidevust, uuendades ja laiendades mobiili- ja püsivõrku, rajades oma mobiilimastide juurde kümneid uusi päikeseparke ning nutikaid energia salvestus- ja juhtimislahendusi. Jätkame investeeringuid küberturbesse, näiteks võtame sel aastal kasutusele uue küberkaitselahenduse, mis aitab tuvastada ja blokeerida välisriikidest Eestisse tehtavaid petukõnesid.“

2024. aastal kiirendab Telia 5G võrgu ehitust, kattes aasta lõpuks tulevikukindla mobiilsidega 95% elanikkonnast, mis on oluline just klientidele pakutava kvaliteedi ja kasutuskogemuse vaatest. 5G võrgu kiirem laiendamine on kriitilise tähtsusega eeskätt viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud andmemahtude vaates.

„Kõige selle kõrval on väga oluline roll ka meie tänavusel teenusportfelli värskendamisel ja hinnastamisel, mis aitab tõsta teenuste kvaliteeti ning tagada elutähtsate teenuste arenguks vajalik investeerimisvõime. Teenusportfelli moderniseerimine on oluline ka kiirelt kasvavate andmemahtude kontekstis. Samuti peame olema valmis ootamatuks koormuste kasvuks oma võrkudes, nagu juhtus koroonakriisi ajal või ootamatult ka praegu toimuva õpetajate streigi puhul, mis suurendas võrguliiklust märgatavalt,“ märkis Haljand.

2024. aastal suurendab Telia oma mobiilimastide ja tugijaamade energiaautonoomsust ning varustab neid uute liitiumakudega, et parandada tugijaamade toimimist võimalike elektrikatkestuste korral. Telia juhi sõnul on viimased aastad näidanud, et kliimamuutustega kaasnevate tormidega on sagenenud elektrikatkestused ning see on põhjalikult testinud ettevõtte mobiilivõrgu toimepidevust.

„Oleme alates 2019. aastast suurendanud investeeringuid oma võrkude ja teenuste toimepidevuse parandamisse ning see on andnud märgatavaid tulemusi. Just tänu suurenenud investeeringutele oleme paremini valmis tormide korral oma teenust pakkuma ka nendes piirkondades, kus elektriühendus on katkendlik või puudulik.“

Ühtlasi jätkab Telia sel aastal oma seni suurima taastuvenergia valdkonna projektiga.

„2024. aasta lõpuks saab ca 100 Telia mobiilimasti juurde rajatud päikesepargid koguvõimsusega üle 1200kW, mis hakkavad meie maste varustama taastuvenergiaga. Päikesejaamade aastane kogutoodang on ca 1,8 GWh elektrienergiat, millest üle 70% läheb mobiilimastide omatarbeks ning ligi 30% suunatakse elektrivõrku,“ selgitas Haljand.

Lisaks eelnevale on Telial jätkuvalt fookuses küberturvalisuse valdkond, kuhu ettevõte panustab läbi erinevate tegevuste aasta-aastalt järjest enam. Juba 2024. aasta alguses hakkame rakendama järk-järgult uudset küberturbelahendust, mis suudab tuvastada ja blokeerida välismaalt Eestisse tehtavaid petukõnesid. Sellistele kõnedele on iseloomulik, et petturid maskeerivad oma välismaise numbri Eesti telefoninumbriks, jätmaks kõne vastuvõtjale muljet, et tegu on koduriigi kõnega.

Telia mobiililiitumiste arv ulatus 2023. aasta lõpus 1,266 miljoni liitumiseni, kasvades aastaga 33 000 liitumise võrra. Telia interneti püsiühenduse kasutajaid oli aastalõpu seisuga 273 000 ja TV teenuse kasutajaid 194 000.

Telia interneti püsiühendus kiirusega 100 Mbit/s jõuab Eestis 562 000 eluruumini (maja/korterit). Ettevõtte 5G võrgu leviala kattis 2024. aasta alguses ca 75% Eesti elanikkonnast ning käesoleva aasta lõpuks on plaan katvust laiendada 95%-ni.

Telia on Eesti üks suurimaid investoreid ja maksumaksjaid, kes on viimase kuue aasta jooksul investeerinud Eestisse ligi 330 miljonit eurot. Lisaks tasub Telia iga aastal riigile erinevate maksude ja tasudena ca 100 miljonit eurot. Telia annab Eestis tööd ca 1500 inimesele.

Tutvun teiste uudistega