Telia ja Äripäev lõid uudse küberteadlikkuse tõstmise e-õppe platvormi

Telia ja Äripäev töötasid välja uudse e-õppe platvormi, mis aitab ettevõtetel oma töötajate küberteadlikkusele süsteemselt läheneda ning arendada nende oskusi kübermaailmas toimetulekuks.

Valdav osa ettevõtete küberintsidentidest on seotud töötajate vigadega. Kuigi Eesti ettevõtete küberturvalisuse tase tervikuna järjest paraneb, on töötajate süsteemne küberteadlikkuse kasvatamine ja nende koolitamine paljude ettevõtete jaoks jätkuvalt suureks väljakutseks.

Telia küberturbeteenuste juht Martti Kebbinau tõi välja, et kui silmapiiril on pidevalt uued küberohud ja rünnakud, on ettevõtetel keeruline muutustega operatiivselt kaasas käia. Tihti keskendutakse vaid tehnilistele kaitselahendustele, kuid tuleb meeles pidada, et töötaja on jätkuvalt kõige nõrgem lüli ahelas.

„Töötajate küberteadlikkusega tuleb tegeleda sama süsteemselt ja pidevalt, nagu teiste küberturvalisust tagavate meetmetega. Just töötajate koolitamine osutub ettevõtete jaoks sageli tõeliseks väljakutseks ning selleks ei leita aega, ressurssi või sobivat koolitusmaterjali. Takistuseks võivad osutuda ka regulaarsete koolitustega seotud kulud,“ selgitas Kebbinau.

Eriti kriitiline on töötajate küberteadlikkus ettevõtetes, kus igapäevaselt töödeldakse hulgaliselt sensitiivseid andmeid. Samuti panevad ettevõtteid surve alla erinevad rahvusvahelised regulatsioonid ja standardid, mis hõlmavad nõudeid küberturvalisusele.

„Töötajate küberteadlikkuse tõstmiseks mõeldud koolitusplatvorm parendab töötajate oskusi igapäevaseks ohutuks toimetulekuks digitaalses maailmas. Töötajad saavad regulaarselt arendada ning testida omandatud teadmisi, mis aitab ettevõttel maandada inimeksimusest tingitud küberriske. Interaktiivne e-õpe põhineb juhtumiõppel, mille käigus inimene valib talle lähima lahendustee, millele platvorm annab automaatset tagasisidet,“ ütles Kebbinau ning lisas, töötajad saavad kursuseid läbida vabalt valitud tempos ja formaadis, ühe õppesessioonina või osade kaupa.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov toonitas, et ettevõte on töötajate süsteemse koolitamise ja küberteadlikkuse tõstmisega tegelenud juba aastaid ning see kogemus panigi aluse koolitusplatvormi loomiseks.

„Äripäevas on tavaks, et uued töötajad läbivad esimese nädala jooksul küberturvalisuse e-kursuse. Lisaks korraldame iga poole aasta tagant sisemise õngitsusaktsiooni, mis annab töötajatele reaalse kogemuse. Hiljem analüüsitake vigu ning selle järgneb ka koolituse jätkuetapp. Just selline situatsioonipõhine lähenemine annab parima tulemuse,“ kommenteeris Rõtov.

E-kursuse oluliseks eeliseks on asjaolu, et koolitusmaterjalid on alati kaasajastatud ja uuenevad vastavalt küberohtude muutustele. Platvorm on loodud Eesti organisatsioonide praeguseid vajadusi arvestades ning õppematerjalid hõlmavad nii Eesti kui rahvusvahelistes seadustest ja standarditest tulenevaid aspekte.

Täpsemalt saab uue e-õppe platvormiga tutvuda Telia veebilehel: Küberteadlikkuse arendamise platvorm - Telia

Tutvun teiste uudistega