Telia investeerib Viimsi valla internetiühenduste arendamisse 3 miljonit eurot

27. november allkirjastasid Viimsi vallavanem Siim Kallas ja Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on luua viimsilastele senisest märkimisväärselt paremad võimalused kiire interneti kasutamiseks.

Viimsi valla eesmärgiks on tagada, et 1. juuniks 2019 oleks 95 protsendil Viimsi valla majapidamistest ja ettevõtetest tehniline valmidus kiire interneti kasutamiseks. Telia investeerib Viimsi valla ühenduste loomisesse ja nende kaasajastamisesse ca 3 miljonit eurot.

Vallavanem Siim Kallase hinnangul on tegemist olulise sammuga, mis loob võimalused nii elukeskkonna parandamiseks kui ka kohaliku ettevõtluse elavdamiseks. “Volikogu esimehe Taavi Kotka eestvedamisel tegime alguse projektiga, mille eesmärk on luua viimsilastele tehniline valmidus kiire interneti kasutamiseks. See on oluline edasiminek nii kohalike elanike jaoks kui ka toetab meie tulevikuplaane, kus näeme oma majanduslikku potensiaali just tarkade töökohtade loomises,” sõnab Kallas.

“Kiire internet on tänasel päeval väga oluline ressurss oma elu-ja töökeskkonna paremaks korraldamiseks. Esimeses järgus asume kaardistama majapidamisi ja ettevõtteid, kes soovivad projektis osaleda. Meie eesmärk on pakkuda viimsilastele kaasaegseid lahendusi ning loodan, et kohalike huvi on selles osas suur,” lisab vallavanem. Siim Kallase sõnul ei ole Teliaga allkirjastatud ühiste kavatsuste protokoll eksklusiivne, mis tähendab, et ka teisi teenuse pakkujaid oodatakse projektis osalema.

Telia tehnoloogiadirektor Kirke Saare sõnul on Viimsi katmine kiire interneti püsivõrguga hea näide, kuidas toimib koostöö kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtte vahel. 

„Meil on väga hea meel koostöö üle Viimsi vallaga, kes aktiivselt toetab kiire ja tänapäevase interneti jõudmist oma elanikeni. Koostöö tulemusena jõuab kiire internetiühendus järgneva pooleteise aastaga tuhandete Viimsi valla kodudeni. Kutsume ka teisi kohalikke omavalitsusi üles sarnast initsiatiivi näitama,“ märkis Saar.

Viimsi valla internetivõrgu arendusplaanid on koondatud veebilehele www.telia.ee/tulevikuinternet.  Lehel kuvatav info uueneb vastavalt sellele, kuidas arendusplaanid erinevates piirkondades täpsustuvad. Samal veebilehel saavad kõik interneti soovijad täita ka spetsiaalse kontaktivormi. See aitab Telial saada kontakti inimestega, kelleni on internetivõrgu arendused jõudnud või jõudmas. Samuti tasub aeg-ajalt ka ise internetilehel silma peal hoida, sest sealne info täieneb vastavalt arenguplaanide täpsustumisele.

Telia poolt Viimsis läbi viidav arendus on osa ettevõtte interneti püsivõrgu moderniseerimise programmist, mille käigus nüüdisajastatakse enam kui 100 000 kliendi koduühendust. Programm kestab 2020. aastani ja peaks tagama kõigile Telia klientidele internetiühenduse kiiruse vähemalt kuni 100 Mbit/s. Telia investeerib lähiaastail oma interneti püsivõrgu uuendamisse ja arendamisse ca 50 miljonit eurot.

Tutvun teiste uudistega