Telia Eesti AS muudab Üldtingimusi ja Andmete kasutamise põhimõtteid 12.06.2016

Telia Eesti AS (Telia) muudab alates 12.06.2016 Telia Eesti AS-i üldtingimusi ja andmete kasutamise põhimõtteid.

Eelnimetatud Tingimuste muutmise põhjuseks on vajadus täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid. Tingimuste muutmine ei too klientide jaoks kaasa olulisi sisulisi muudatusi teenuste igapäevase kasutamises.

Üldtingimuste ja Andmete kasutamise põhimõtete uuendatud tekstidega on võimalik tutvuda alates 12.05.2016 kodulehel www.telia.ee, Diili kodulehel www.diil.ee ja Telia esindustes.

Muudetud Tingimused jõustuvad Telia klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 12.06.2016. Kliendil, kes ei soovi muutunud Üldtingimuste või Andmete kasutamise põhimõtete alusel teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 12.06.2016.

Tutvun teiste uudistega