Telia asub ADSL-internetitehnoloogiat välja vahetama

Telia Eesti viib järgneva nelja aastaga kõik oma tänased ADSL-tehnoloogia kliendid kaasaegsematele tehnoloogiatele, mis tähendab senisest tunduvalt kiiremat ja kvaliteetsemat internetiteenust.

Telia võrgu ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juhi Toivo Praakeli sõnul on Telia ADSL-i tehnoloogia nii ajale kui klientide vajadustele jalgu jäämas, mistõttu seisab vahemikus 2017-2020 ees suuremahuline tehnoloogiauuendus.

„ADSL on paljusid meie kliente teenindanud alates sajandivahetusest. Tänased sisuteenused ning just kvaliteetse videosisu edastamine üle interneti nõuab kordades kiiremaid ühendusi. Seetõttu panustame lähiaastatel ADSL-i asendamisele uute tehnoloogiatega,“ ütles Praakel.

Käesoleva aasta lõpuks on Telial suurusjärgus 240 000 lairiba interneti klienti, kellest ADSL-il põhinevaid lahendusi kasutab ca 90 000 klienti. Aastaks 2020 on plaan need kliendid viia üle kas optilisele kaablile, vaseühendusel põhinevatele tehnoloogiatele VDSL2+ ja G.Fast või siis raadiosidel põhinevale tehnoloogiale F4G.

Selleks ajaks võiks Telia lairibaklientide jaotus olla umbes selline, et 50% klientidest kasutab optikat, 40% VDSL2 ja G.Fast tehnoloogiaid ning 10% F4G lahendust. See, millist lahendust konkreetses piirkonnas kasutama hakatakse, sõltub nii piirkonna rahvastiku tihedusest kui ka seal asuvatest praegustest ühendustest.

„Pilt võiks siis olla umbes selline, et 80% meie klientidest saavad kasutada vähemalt 100 Mbit/s kiirusega internetti,“ lisas Praakel.

Tema kinnitusel on Telia enda esimene eelistus alati optiline ühendus ning kui vähegi võimalik, panustatakse sellele.

Tutvun teiste uudistega