Telekanali 1+ edastamine nutiTV-s lõpeb alates 1. jaanuarist 2016

Telekanali 1+ tootja BMA Estonia OÜ andis ootamatult teada, et alates 01.01.2016 lõpetatakse 1+ tootmine ning edastamine. Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast!

nutiTV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuste tõttu nutiTV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda leppetrahvita, andes sellest AS-ile Eesti Telekom teada enne 19.01.2016.

Tutvun teiste uudistega