Tehnikaülikool avab uue professuuri ja hakkab targa linna lahendusi arendama

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) avab tuleval aastal kommunikatsioonitehnoloogia professuuri, kus teadlased ja tudengite hakkavad arendama asjade interneti ja targa linna tulevikulahendusi.

TTÜ rektor Jaak Aaviksoo ja Telia Eesti juhatuse esimees Dan Strömberg allkirjastasid koostöölepingu, millega Telia panustab TTÜkommunikatsioonitehnoloogiate professuuri loomisse. Tegu on esimese omataolise õppevaldkonnaga Eestis, mille toel hakkavad sündima erinevad asjade interneti ehk IoT ja targa linna lahendused, mille eesmärk on muuta inimeste elu senisest veelgi mugavamaks ja efektiivsemaks.

Tehnikaülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo kinnitas: „Telia Eesti ja Tallinna tehnikaülikooli partnerlus on väga mitmekülgne ja strateegiline. Ühise professuuri loomine on ülim, mis võib tekkida ülikooli ja eraettevõtte koostööst. Lisaks loodavale professuurile tõuseb uuele tasemele ühine teadus- ja arendustöö asjade interneti ja 5G tehnoloogia valdkonnas ning saab testida uusi tehnoloogilisi lahendusi tehnikaülikooli linnakus. Ülikooli digialgatus TalTechDigital, kui ambitsioon intelligentsest ning digitaalsest ülikoolilinnakust, toetab koostööd Teliaga igati.“

Telia juhatuse esimees Dan Strömberg rõhutas, et TTÜ ja Telia senine hea koostöö saab hoogu veelgi juurde. „Usume, et ühiskonna digitaliseerumine on täna üks olulisemaid märksõnu. Meie eesmärk on, et Eesti oleks parem koht nii elamiseks kui töötamiseks ning tänane koostöö ülikooliga aitab selle eesmärgi suunas liikumisele otseselt kaasa.“

Tehnikaülikooli IT teaduskonna dekaan professor Gert Jervan meenutas, et professuuri loomine sai alguse varasema koostöö käigus toimunud diskussioonidest, millega Telia võtmeisikud kiiresti haakusid, leides, et see on hea, vajalik ning kõigile kasulik. 

„Telia toetus aitab ülikoolil lisaks professuuri avamisele järgmisel aastal luua ka kommunikatsioonitehnoloogiate uurimisgrupi ja kaasata sinna doktorandid ning järeldoktorandid. Lisaks rahalisele toetusele annab Telia tehnikaülikoolile kasutada ka oma IoT infrastruktuuri. Minu lootus on, et kasu on kahepoolne ning Telia saab anda oma igapäevasele äritegevusele enam teaduslikku vunki. Näiteks meie tudengitele ja teadlastele IoT platvormi kasutusele andmine võimaldab neil tutvuda tegelike andmetega reaalsest keskkonnast ning luua selle baasil uusi teenuseid,“ tõi dekaan Jervan esile.

Koostöös annab Telia TTÜ-le üle asjade interneti ehk IoT platvormi koos vajalike ühenduste ja andmetega, mille toel saab hakata arendama erinevaid targa linna lahendusi Eesti linnadele.

„Kõnealune platvorm toetab erinevaid tehnoloogiaid nagu 2G, 3G, 4G, 5G, fiiberoptika ja SigFox ning võimaldab luua uusi lahendusi senisest tunduvalt kiiremini ja mugavamalt,“ selgitas Telia Eesti asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner.

Näiteks Tallinna interaktiivse kaard põhjal saab analüüsida, kuidas muutub kellaajaliselt erinevates linnaosades inimeste paiknemine ning kuidas linnaosad päeva jooksul täituvad ja tühjenevad (Tallinna interaktiivne kaart on nähtav siin:https://we.tl/1tRO7FcerI).

„Sääraste andmete toel saab luua uusi ja väga põnevaid lahendusi, mis aitavad inimestel oma igapäevaseid tegemisi veelgi paremini ja mugavamalt planeerida,“ sõnas Kärner.

Tema kinnitusel on sarnased lahendused juba lähitulevikus väga olulise kaaluga, kuna aitavad parendada näiteks päästeressursside planeerimist ja ümberpaigutamist vastavalt rahvahulgale. Lisaks veel mitmed teised olulised andmed, mis seotud reaalajas uueneva parkimise, saaste, müra ja energiatarbimise infoga.

Fotogalerii sündmusest https://www.dropbox.com/sh/4cgzkj62vktyxps/AACL4SqsDqfIaQIHH3CzOXNla?dl=0

Tutvun teiste uudistega