Täiendav info seoses 1.10.2015 avaldatud teatega teenustasude ühtlustamisest

Muudatuste jõustumise kuupäev on 01.jaanuar 2016.

Teenustasude ühtlustamise teade 1.10.2015: https://www.telekom.ee/et/uudis/-/journal_content/56/10182/70343?p_p_auth=mcfldkWh&p_p_state=maximized

Tutvun teiste uudistega