Suureneb paketi Kuutasuline internet välismaal maht

Kuutasuline internet välismaal pakett pakub alates 15. juunist sama raha eest kuus korda rohkem mobiilse interneti mahtu.
 
Telia muudab paketi Kuutasuline internet välismaal tingimusi, mille tulemusena saab paketi senise mahu 1 GB asemel alates 15.06.2017 kasutada mahtu 6 GB. Paketi hind jääb seejuures samaks – 24,95 EUR (ärikliendi puhul lisandub käibemaks).
Kuutasus sisalduva mahu täitumisel teavitab Telia klienti SMS-iga ning rakendub rändlusteenuste hinnakiri. Euroopa Liidus maksab alates 15.06.2017 mobiilne internet 0,009 €/MB senise 0,06 €/MB asemel.
 
Üldtingimuste p 2.6.2 alusel võib Telia muuta teenuse tingimusi, kui selle tingib klientidele teenuse kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine.
Muudetud tingimustega saab tutvuda Telia veebilehel www.telia.ee ning Telia esindustes.

Teenuse muudatus jõustub kõigi paketti Kuutasuline internet välismaal kasutamiseks sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 15.06.2017.
Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus antud paketi kasutamiseks sõlmitud leping leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 15.06.2017.

Tutvun teiste uudistega