Muutuvad mobiilse interneti lisamahu hinnad

Muutuvad mobiilse interneti lisamahu hinnad.

Telia muudab Hinnakirja ja sellega seoses muutuvad alates 01.07.2017 mobiilse interneti lisamahu hinnad 1€ võrra. 1GB lisamahtu hakkab senise 1,99€ asemel maksma 2,99€; 5GB senise 4,99€ asemel 5,99€ ja 15GB senise 9,99€ asemel 10,99€. 0,5GB lisamahu hind jääb samaks 1,99€. Ärikliendi puhul lisandub käibemaks.

Telia Üldtingimuste p 2.6.1 järgi võib Telia muuta hinnakirja tasumäära muuhulgas kui tasumäära kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud selle kehtestamise aluseks olnud või sellega seotud asjaolud (sh nt Teenuse ulatus, üldine turusituatsioon jne).

Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Telia mobiilsideteenuste kasutamist jätkata, on õigus leping leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale kas enne 01.07.2017.

Tutvun teiste uudistega