Muudatused Telia TV teenuste hinnakirjas

Telia Eesti AS (Telia) muudab alates 01.06.2016 Telia TV teenuste (nutiTV ja TV teenus) ja TV teenust sisaldavate lahenduste hinnakirja

Ühtlustame TV teenuse vanema ja uuema versiooni põhipakettide hinnad, mille tulemusena vana nutiTV põhipaketi kuutasu saab senise 3€ asemel olema 5€. Kõikide nutiTV-d sisaldavate vanemate lahendusteenuste (Erakliendilahendus, Kodulahendus, Stardipakett, Korrusmajalahendus) kuutasu tõuseb samuti 2€ võrra. Samal ajal hakkab nutiTV lisateenus KordusTV maksma senise 2€ asemel 0€ kuus.

Telia TV uuema versiooni põhipaketi hind 01.06.2016 ei muutu, kuid ühtlustame senised noppekanalite hinnagruppide 2-5 hinnad 0,10 - 0,40 € uuele hinnale 0,50 € kuus. Noppekanalite hinnagruppide 6-9 hinnad jäävad samaks.

Hinnakirja muutmise aluseks on Telia üldtingimuste p 2.5.1 ja põhjuseks asjaolu, et võrrelduna vastavate hindade kehtestamise ajaga on muutunud algselt nende tariifide kehtestamise aluseks olnud asjaolud, sh on tõusnud TV teenuste osutamisega seotud sisendkulude suurus.

Uus hinnakiri jõustub Telia TV teenuseid kasutavate klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.06.2016.

Telia TV teenuse kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav leping ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.06.2016.

Tutvun teiste uudistega