Muudatus Mobiilse elu ja Mobiilne internet arvutis tingimustes

Alates 20.02.2016 muudab Telia Eesti AS Mobiilne elu ja Mobiilne Internet arvutis (müügis alates 26.10.2015) pakettide teenustingimusi.

Teenusetingimuste muutmise põhjuseks on Teenuse sisuline areng ning Klientidele Mobiilse elu kasutamiseks senisest paremate ning täiendavate võimaluste loomine. Muudatuse tulemusena saavad kliendid nende pakettide kuutasus sisalduvat andmeside mahtu või kuutasuta mahupõhise hinnastusega mobiilset interneti kasutada Baltimaades ja Skandinaavias kodvõrgu hindadega ja tingimustel.

Uuendatud tingimused jõustuvad Mobiilse elu ja Mobiilne Internet arvutis klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 20.02.2016. Mobiilse elu ja Mobiilne Internet arvutis paketi kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 20.02.2016.

Tutvun teiste uudistega