Muudatus mobiiliteenuste hinnakirjas: paberarve on alates 1.märtsist tasuta

Telia Eesti AS muudab alates 01.03.2016 mobiiliteenuste hinnakirja paberarve saatmise tasu osas. Alates nimetatud kuupäevast on mobiiliteenuste eest paberarve saamine Telia kliendile tasuta. Paberarve koduste teenuste või äriteenuste eest oli Telia kliendile tasuta juba varem.

Hinnakirja muudatuse põhjuseks on muudatus seadusandluses ning Telia soov ühtlustada mobiiliteenuste ja koduste teenuste/äriteenuste eest paberarve saamise hinnakirja.

Hinnakirja muudatus jõustub Telia mobiiliteenuse eest paberarvet saavate klientide suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.03.2016. Klientidel, kes ei soovi muutunud tingimustel Telia mobiiliteenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.03.2016.

Tutvun teiste uudistega