Millega tegeles Telia 21. jaanuari öösel?

21. jaanuari öösel viis Telia läbi ulatusliku mobiiliteenuste toimepidevuse testi, mille sarnast pole vähemasti mastaabi poolest Eestis varem tehtud. Telia tehnoloogiajuht Andre Visse kirjutab, mida sellised testid endast kujutavad ja miks säärane asi üldse vajalik on.

Osa inimesi ja ettevõtteid on ilmselt tähele pannud, et Telia informeerib teatava regulaarsusega oma kliente ja avalikkust öösel toimuvatest toimepidevuse testidest. Miks me seda teeme?

Meie igapäevane elu ja paljud tavapärased toimingud on tihedalt seotud tehnoloogia kasutamisega. Olgu selleks siis suhtlemine, meelalahutuse nautimine, töötamine, õppimine vms. Paljudel juhtudel kasutame nende tegevuste tarbeks erinevaid seadmeid, sidevõrke ja Internetti. Oleme siin Eestis harjunud, et sideühendused on alati ja kõikjal olemas ning toimivad. Piisab vaid mõnest minutist, mil näiteks tehnilise rikke tõttu on teenus häiritud ning meie päevaplaanid ongi sassi löödud ja pahameel suur.

Et selliseid situatsioone ennetada ja erinevaid riske maandada, on teenusepakkujal oluline teatava regulaarsusega oma teenuste ja võrkude – aga ka töötajate – valmisolekut võimalike kriisiolukordadega toime tulla läbi mängida.

Võime siin paralleele tõmmata näiteks autoralliga, mis on tehnikasport ja kus tehnoloogia võib vahel alt vedada. Ehk selleks, et ralliäss teaks, kuidas tema võistlusauto eeloleval etapil käitub, on seda vaja eelnevalt vastavates oludes testida. Vaid nii saab aimu, kas auto on võistluseks valmis ning milliseid seadistusi see maksimaalse soorituse ja vastupidavuse saavutamiseks veel täiendavalt vajab.

Telekomimaailmas puutume kokku sarnase olukorraga: me peame teadma, kuidas on meie süsteemid teatud situatsioonideks valmis ning kuidas saame hakkama veidi ekstreemsemates tingimustes.

Üks olulisemaid selliseid valmisoleku kontrolle meil hiljuti Eestis aset leidiski. Nimelt viis Telia 21. jaanuari öösel Eestis läbi suure elutähtsate teenuste toimepidevuse testi, mille sarnast pole varem Eestis tehtud. Loomulikult oleme ka varem regulaarselt oma erinevate teenuste toimepidevust testinud, kuid seda palju väiksemas skoobis või regionaalselt.

Mis 21. jaanuari öösel täpsemalt toimus?

21. jaanuari öösel toimunut võib kirjeldada kui katastroofist taastumise testi (Disaster Recovery test). Põhimõtteliselt imiteerisime katastroofi stsenaariumit, mille käigus tabas ühte meie mobiilsideteenuseid teenindavast andmekeskusest kriitiline rike.

Selleks, et intsidendi mõju oleks klientidele võimalikult väike, tuli „rikkis“ andmekeskus reaalajas eraldada kõigi teenuste osutamisest ning suunata kogu võrguliiklus – sh mobiilikõned, sõnumid, kogu mobiilne andmeside, IoT ühendused – ümber teistesse andmekeskustesse.

Seega mängisime läbi olukorra, kus ühest andmekeskusest olid kõik teenused ära lõigatud ning kõigi kliendiseadmete töö, mida see andmekeskus teenindas, tuli sujuvalt üle viia töötavasse andmekeskustesse.

Telia on Eesti suurim telekomiettevõte, kelle teenuseid kasutavad igapäevaselt sajad tuhanded eraisikud ja tuhanded ettevõtted. Nii suure hulga klientide teenindamiseks on vaja suurel hulgal erinevaid servereid ja IT-süsteeme ning tuhandeid eri funktsionaalsustega seadmeid. Seetõttu oli kõnealuse testi näol tegu väga suure väljakutsega.

Kuna erinevate teenuste kasutamiseks on meie võrku ühendatud sadu erinevat tüüpe seadmeid (sh telefonijaamad, telefonid, modemid), oli testi üks lisaeesmärke tuvastada, kas kõik sellised seadmed suudavad tehtud muudatustega sujuvalt „kaasa tulla“. Nii selguski, et mõned telefonijaamad ja nutitelefonid vajasid ka veidi „järeleaitamist“. Tänaseks oleme teinud selle info põhjal vajalikud muudatused oma protsessides ning saanud ka telefonitootjatelt lubaduse, et teatud mudelitel kõrvaldatakse esile kerkinud puudused.

Kokkuvõttes sujus 21. jaanuari öötundidel toimunud toimepidevuse test plaanipäraselt ning enamus meie kliente seda ei tunnetanud. Testi tulemusena saame oma klientidele kinnitada, et Telia mobiili ja kõneside teenused on kõrgkäideldavad ning analoogse rikke puhul suudame teenuste minimaalsete häiretega tagada enda klientidele kvaliteetse teenuse osutamise. Seega võime uhkelt öelda, et Eestis läbiviidu õnnestus kenasti ning saame oma kogemust jagada ka teiste Telia grupi riikidega.

Tutvun teiste uudistega