Lepingute muutmine: Alates 1. jaanuarist ei näe vana nutiTV ja Telia TV kliendid Amino digiboksiga kanalit Cartoon Network

Alates 01.01.2017 läheb telekanal Cartoon Network telepildi edastamisel üle uuemale tehnoloogiale, millega seoses Amino digiboksiga TV teenust kasutavad kliendid eelpoolmainitud kanalit enam ei näe.

Alates 1. jaanuarist 2017 lõpetame Amino boksidele Cartoon Network kanali edastamise, kuna kanalit edastatakse uuest aastast uuemat tehnoloogiat vajava kodeeringuga (MPEG2 kodeering asendub MPEG4 kodeeringuga), mida Amino digiboks ei toeta. Amino digiboks on tänaseks tehnoloogiliselt vananenud ning ei toeta uuemas formaadis telekanalite edastamist. Soovitame digiboksi välja vahetada digiboksi Arris vastu, mis on tehniliselt kõige uuem ja võimekam digiboks, mida Telia oma TV klientidele pakub. NB! Arrise digiboksiga saab kasutada ainult uut Telia TV keskkonda. Telia TV saab tellida mugavalt teleekraanilt.

Tingimuste muutmise õiguslikuks aluseks on Telia üldtingimuste p 2.6.2, mille kohaselt Telial on õigus muuta Tingimusi ühepoolselt muuhulgas juhul, kui selle tingib teatud valdkonna või Teenus(t)e tehniline või sisuline areng, sh teatud tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine või selle muutmine või uuendamine.

Tingimused jõustuvad kõigi vana nutiTV teenuse lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.01.2017. Telia TV kliendil, kes ei soovi ülaltoodu tõttu Telia TV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda leppetrahvita, andes sellest Telia Eesti AS-ile teada enne 01.01.2017.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Tutvun teiste uudistega