Leedus kinni püütud tuul aitab katta 50% Telia Eesti elektrienergia vajadusest

Telia Eesti hakkas eelmise aasta lõpus kasutama Leedus toodetud tuuleenergiat, mis katab umbes poole ettevõtte energiavajadusest.

Telia Eesti ja Eesti Energia mahuka taastuvenergia lepingu kohaselt tarnib energiafirma Teliale viie aasta jooksul suures mahus taastuvenergiat, mis toodetakse Leedu Telšiai tuulepargis. Tegu on Leedu suurima tuulepargiga, millel võimsust ligemale 70 MW ning mis alustas tööd 2022. aasta neljandas kvartalis.

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul hakkas tuulepark kohe peale valmimist taastuvenergiaga varustama ka Teliat. „Piltlikult öeldes tarbivad täna meie Eestis töötavad kontorid, serveripargid, võrgusõlmed ja mobiilimastid elektrienergiat, mis on toodetud Leedus kinni püütud tuule abil,“ ütles Haljand. Kokku ostab Telia Telšiai tuulepargist viie aasta jooksul 158 GWh ulatuses taastuvenergiat, mis katab 50% kogu Telia Eesti elektrienergia vajadusest.

Holger Haljandi sõnul on taastuvenergia kasutamisel olnud Telia tegevuse juures kandev roll juba aastaid ning alates 2016. aastast ostab ettevõte elektrit ainult taastuvatest allikatest. Ühendus Leedu tuulepargiga on veelgi konkreetsem samm selle suunas, et otseselt toetada siinse regiooni taastuvenergia tootmist.

„Kogu Telia Company grupp – sh Telia Eesti - on seadnud endale eesmärgiks muuta oma tegevus nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks. Ambitsioonikate eesmärkideni on plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid. Taastuvenergia kasutamine on üks väga hea näide, kuidas me seatud eesmärkide täitmise suunas liigume,“ lisas Haljand.

Eesti Energia kinnitusel muutub tuuleenergia kasutamine aina populaarsemaks ning seda eeskätt äriklientide seas. „Eesti Energia on koduturgudel pikaajalisi tuuleenergia lepinguid sõlminud kokku 16,5 TWh eest, mis on kaks korda rohkem kui kogu Eesti aastane elektritarbimine. Sellest 14 TWh moodustavad ärikliendid, kes saavad soodsatel tingimustel sõlmitud pikaajalise lepinguga tagada endale rohelise elektri olemasolu, millega vähendada oma keskkonnajalajälge. Aina rohkem ettevõtteid näeb endal suurt rolli rohepöörde elluviimises ning mul on hea meel, et Telia astub suure sammu ühisel teekonnal süsinikuneutraalsuseni,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Telia on Eestis ka varem panustanud erinevatesse taastuvenergia projektidesse. 2020. aasta oktoobris avas ettevõte Tallinna külje all Laagris oma suurima andmekeskuse kõrval päikesepargi, tänu millele jääb igal aastal õhku paiskamata 151 tonni süsihappegaasi.

2022. aastal lõi aga Telia pilootprojekti raames käed Eesti idufirmaga PowerUP Energy Technologies, kelle toodetud uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke vesinik-generaatoreid testitakse mobiilside tugijaamade toimimise tagamiseks elektrikatkestuste korral.

Tutvun teiste uudistega