Küsitlus: 70% vastanuist peab oluliseks, et mobiilis ja tahvlis on kiire internet

Küsitluses osales kokku ca 400 inimest vanuses 18-60 eluaastat, kellest 79% vastas, et kasutab internetti oma telefonis ja/või tahvelarvutis.

Samas tunnistas koguni 70% vastajaist, et neid häirib kui internet nende mobiiltelefonis/tahvelarvutis pole piisavalt kiire ja soovitud veebilehed avanevad aeglaselt.

Huvitava faktina tuli ka välja, et kõige enam häirib aeglane internet just vastajaid vanusegrupis 50-60, kelle seas ulatus vastav näitaja 77 protsendini.  Vanusegrupis 18-29 peab kiirest internetist lugu 73% vastajaist, vanusegrupis 30-39 on see näitaja 70% ning vanusegrupis 40-49 60%. Meestest pidas aeglast internetti häirivaks 72% vastanuist, naiste puhul oli see näitaja 68%. Eestlaste ja venelaste puhul olid tulemused sarnased: vastavalt 71% ja 68%.

Perioodil detsember 2014 kuni jaanuar 2015 viis Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) üle Eesti läbi mobiilse interneti kiiruse mõõtmised EMT, Elisa ja Tele2 võrgus. Mõõtmistulemused näitasid, et taaskord saavutati kõrgeimad keskmised kiirused EMT 4G võrgus.

EMT keskmine allalaadimiskiirus oli fikseeritud mõõtekohtades 46,1 Mbit/s ning üleslaadimiskiirus 23,2 Mbit/s. Sõidu pealt ulatus EMT keskmine allalaadimiskiirus 36,5 Mbit/s ja üleslaadimiskiirus 17,7 Mbit/s.

TJA mõõtmistulemustega saab tutvuda:http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Sideteenused/Mobiilse_interneti_andmesidekiirused_Eestis_jaanuar_2015_F.pdf

Tutvun teiste uudistega