Küsitlus: 32% kasutajatest tarbib suvel mobiilset internetti tavapärasest enam

Mindshare’i mobiilse interneti teemalisest küsitlusest selgus, et suvel kasvab mobiilset interneti tarbimine 32% kasutajate jaoks.

Veidi suuremaks muutub suvel mobiilse interneti tarbimine 20% vastajate jaoks, oluliselt suuremat tarbimist tunnistas 12% vastajatest. Samas 54% vastas, et suvel mobiilse interneti tarbimine nende jaoks oluliselt ei muutu, veidi või oluliselt väiksemat tarbimist tunnistas 14% vastanuist.

Piirkondade lõikes kasvab mobiilse interneti tarbimine suveperioodil kõige enam Lõuna-Eesti vastajate seas, kellest 20% tunnistas, et nende tarbimine muutub oluliselt suuremaks. Vanusegruppide lõikes kasvab tarbimine oluliselt suuremaks 50-59-aastaste seas (+19%). Veidi suuremaks muutub mobiilse interneti tarbimine suvel eriti 18-29-aastaste (+34%) ning Tallinna piirkonna (+29%) vastanute hulgas.

EMT võrgus tegi mobiilse interneti tarbimine 2014. aastal korraliku jõnksu ülespoole alates maikuust ning jätkas kasvu kõigil suvekuudel – juunis, juulis ja augustis. Võrreldes perioodiga jaanuar kuni aprill kasvas ajavahemikus mai kuni august mobiilse interneti kasutamine nutitelefonides üle 40 protsendi. Kõigele lisaks on suvekuudel näha tõusutrendi ka mobiilikõnedes, mille hulk suureneb võrreldes aasta esimeste kuudega ca 20%. Mindshare’i küsitluses uuriti ka seda, millisteks tegevusteks kasutavad inimesed suveperioodil oma nutiseadmeid. Kõige rohkem kasutatakse nutiseadmeid suvel uudiste ja e-kirjade lugemiseks – seda tunnistas 73% kõigist vastanuist. 54% vastajatest külastab sotsiaalmeediakeskkondi ning 47% otsib nutiseadme vahendusel hooajaspetsiifilist teavet nagu rannainfo, ilmateade, harrastused jne. 42% vastanutest otsib infot sündmuste kohta (teatrietendused, kontserdid jne) ning 33% reisimise kohta. 39% vastanutest märkis, et kuulab nutiseadme vahendusel muusikat.

Samas on kõige agaramad uudiste ja e-kirjade lugejad vanusegrupi 30-39 esindajad, kellest teeb seda 86% vastanuist, nutiseadme vahendusel on kõige aktiivsemad muusika kuulajad aga 18-29-aastased, kelle seast teeb seda 76%.

Nooremad sihtrühmad kasutavad oma nutiseadet rohkem ka erinevateks vajadusteks. Mainimist leidsid nii sportimisrakenduse Endomondo, GPSi, raadio, pangateenuste kui Skype’i kasutamine. Samuti kasutatakse nutiseadet suvel töö tegemiseks.

Täiendav info:

Kaja Sepp
Eesti Telekomi kommunikatsioonidirektor
5162101

Tutvun teiste uudistega