Kodupaketi hinnakirja muudatus 1. juulist 2015

Muudatusega kaovad senised soodus- ja ööaja tariifid ning kõigile Kodupaketi kõnedele hakkab kehtima ühtne tariif: riigisisese kõne minut maksab Elioni telefonivõrku ja teistesse fiksvõrkudesse helistamisel 0,0221€ (koos km-ga), Elioni Sõbranumbrile helistamisel maksab kõneminut 0,0143€ (koos km-ga).

Hinnakirja muutmise põhjuseks on asjaolu, et võrrelduna vastavate kõnetariifide kehtestamise ajaga on muutunud algselt nende tariifide kehtestamise aluseks olnud asjaolud, sh kõneteenuste osutamisega seotud sisendkulude suurus.

Uus hinnakiri jõustub Kodupaketti kasutavate klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.07.2015. Kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 01.07.2015.

Tutvun teiste uudistega