Kiirus loeb!

Meil on Teile hea uudis, märtsis viis rahvusvaheline konsultatsioonifirma Omnitele mobiilioperaatorite võrgus läbi mõõtmised, mille tulemusena selgus, et EMT võrgus on

parim kiirus, parim läbilaskevõime ja ka parim veebilehtede brausimise ehk internetis surfamise võimekus, mille põhjal saab väita, et tegu on Eesti parima mobiilsidevõrguga.

Mõõtmistest selgus, et EMT võrgus ulatusid mobiilse interneti keskmised kiirused allalaadimisel 43,6 Mbit/s-ni ja üleslaadimisel 20,5 Mbit/s-ni (Elisal vastavalt 24,3 ja 13,4 Mbit/s ning Tele2-l 20,3 ja 8,7 Mbit/s). Varem on sama järelduseni jõudnud ka Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ning Eesti Päevalehe ja Pemetel OÜ poolt korraldatud mõõtmised. 

Kiire mobiilne internet annab kasutajale vabaduse teha tööd ükskõik kus – kodus, kohvikus või hoopis looduses. Kiiret internetti võib kasutada ka autos, bussis või rongis. Näiteks  andmesidekiirused 4G võrgus on sellised, et võimaldavad väga kiiret internetisurfamist, failide või videode alla- või üleslaadimist ja ka televisiooni vaatamist vastavate rakenduste (äppide) abil.

Miks on keskmine kiirus mobiilse interneti kvaliteedi üks olulisemaid näitajaid?

Lisaks kiirusele mõõtis Omnitele ka erinevate nutirakenduste kasutajakogemust, millest selgus, et veebisirvimine kui üks enamkasutatavaid teenuseid on samuti EMT 4G võrgus parimal positsioonil. Samuti on heal tasemel populaarsemate veebikeskkondade (Facebook, YouTube ja Twitter) kasutuskogemus. 

Mobiilikõnede kvaliteedi mõõtmised näitasid, et operaatorite tulemused on nii kõnede õnnestumise protsendi kui kõnekvaliteedi näitajate poolest suhteliselt võrdsed. EMT võrgus ulatus õnnestunud kõnede määr 99,9%-ni. Alates 2014. aasta aprillist toetab EMT 3G võrk ka HD kvaliteediga kõnesid ning kõnede kõrget kvaliteeti kinnitavad ka Omnitele mõõtmised.

Kuidas saada mobiilsest internetist maksimum?

  • Kõigis uutes EMT pakettides on maksimaalse võimaliku kiirusega 4G mobiilne internet. Kui kasutate vanemat paketti, siis soovitame see uuema vastu välja vahetada. 
  • Soetage 4G võimekusega seade – kontrollige, kas seade on 4G võrgus ja töötab kõikidel 4G sagedustel.
  • Tehke seadmele aeg-ajalt restart – telefon on nagu väike arvuti, mis vajab vahel taaskäivitamist, et paremini töötada.
  • Kasutage vajadusel välisantenni – kui kodu või kontor on paksude välisseintega, siis aitab välisantenn levi tugevust parandada.
Tutvun teiste uudistega