Kanal 8 edastamine lõpeb 01.06.2015

Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast!

nutiTV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuse tõttu nutiTV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda ilma leppetrahvita, andes sellest AS-ile Eesti Telekom teada enne 01.06.2015.

Tutvun teiste uudistega