Eesti Telekom ühtlustab teenindustegevuste hinnakirja /Täiendatud 30.10.2015

1.novembrist 2015 ühtlustab AS Eesti Telekom teenindustegevuste hinnakirja.

Hinnakirja muutmise põhjuseks on vajadus ühtlustada erinevate kaubamärkida all osutatavate teenindustegevuste tasumäärad ja nimetused.

Muudatuse järgselt ühtlustuvad erinevate kaubamärkide all osutatavate teenindustegevuste nimetused ning hinnad ning kasutusele võetakse neli hinnaklassi.

Uus hinnakiri jõustub Telekomi klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.11.2015. Kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Eesti Telekomiga üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 01.11.2015

Täiendav info 30.10.2015: Muudatuse jõustumise kuupäev on 01.jaanuar 2016.

Tutvun teiste uudistega