Eesti Telekom ühtlustab kõneteenusnumbrite tootetingimused, teenuse osutaja eeskirjad ja hinnakirjad

Hinnakirja, teenuse osutaja eeskirja ja tootetingimuste muutmise põhjuseks on vajadus täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid. Muudatuste eesmärk on ühtlustada ühinemise järgselt ühisettevõtte AS Eesti Telekom ärireeglid, et luua paremad eeldused klientidele uute ühisteenuste ja ühtse teenindusstandardi pakkumiseks.

Teenuse ühiseks nimeks saab alates 18.05.2015 Kõneteenusnumber. Teenuse tingimustes on sisse viidud ühtlustamiseks vajalikud tekstilised parandused.

Hinnakirjas on ühekordsed tasud ümardatud täiseurodeni, EMT võrgust helistamise hinnad on langenud. Seoses teenusnumbrite riigilõivude muutumisega muutuvad ka kõneteenusnumbrite aastatasud.

Muutuvad järgmised tootetingimused:

- Fikseeritud tasuga teenusnumber (uue nimetusega: Fikseeritud tasuga kõneteenusnumber)
- Arveldusteenusega teenusnumber (uue nimetusega: Arveldusteenusega kõneteenusnumber)
- Rahvusvaheline teenusnumber (uue nimetusega: Rahvusvaheline kõneteenusnumber)
- Masshelistamine
- Masshelistamine arveldusteenusega

Uute tootetingimuste, teenuse osutaja eeskirja ja hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Muudetud hinnakiri, teenuse osutaja eeskiri ja tootetingimused jõustuvad Telekomi kõneteenusnumbrite klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 18.05.2015. Kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda, teatades sellest Telekomile enne 18.05.2015.

Tutvun teiste uudistega