Eesti Telekom kasvas mobiili-, TV- ja internetivaldkonnas


Eesti Telekomi juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul säilitas ettevõte 2015. aasta esimeses kvartalis oma fookusvaldkondades turuosa ning näitas nendes valdkondades ka kasvu.
 
Olulisematest esimese kvartali sündmustest tutvustas Eesti Telekom jaanuaris hääl- ja videokõnede tulevikku 4G mobiilivõrgus, demonstreerides 4G kõnesid (VoLTE) nii kahe mobiiltelefoni kui mobiili ja teleri vahel. 

Veebruaris avati Eesti Telekomi toel TTÜ Mektorys Baltikumis unikaalne mobiilirakenduste ehk äppide testimise keskus SmartLab. Samuti avaldas veebruaris Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) üle Eesti läbi viidud mobiilse interneti kiiruse mõõtmise tulemused, millest selgus taaskord, et parimad keskmised kiirused nii alla- kui üleslaadimisel saavutati EMT 4G võrgus (vastavalt 46,1 ja 23,2 Mbit/s).
 
Lisaks selgus TNS Emori poolt läbi viidud brändiuuringust, et Eesti Telekomi kaubamärgid EMT ja Elion tegid brändiedetabelis suure hüppe ning kuuluvad eestimaalaste silmis kümne meeldivaima brändi hulka. Võrreldes 2014. aastaga on EMT ja Elioni positsioon brändide edetabelis oluliselt paranenud: Elion paikneb brändide edetabelis Kalevi, Google'i ja Swedbanki järel 4. kohal, EMT jagab 8.-9. kohta Gmailiga.
Sarnaselt eelmise aastaga jätkas ka tänavu esimeses kvartalis kasvu EMT mobiilse interneti kasutajate arv. Kui mobiilse interneti kasutamine arvutis jäi 2014. aasta märtsiga sisuliselt samale tasemele, siis mobiilse interneti kasutajate arv nutitelefonis kasvas aastaga 37 000 kliendi võrra, ulatudes 254 000 kliendini.
 
Mobiilside klientide arv ulatus esimese kvartali lõpus 868 400 kliendini. Võrreldes eelmise aasta märtsiga kasvas EMT kliendibaasis enim just lepinguliste klientide arv, suurenedes 22 700 kliendi võrra ning ulatudes 729 200 kliendini. Kõnekaardi kasutajate arv vähenes, järgides sellega turu üldist trendi.
 
Esimeses kvartalis kasvas ka Elioni internetiühenduste arv, kerkides 2,2%. Elioni internetiühenduse kasutajate koguarv esimese kvartali lõpu seisuga on 224 500. Samuti kasvas Elioni nutiTV kasutajate arv (+2,8%), ulatudes esimese kvartali lõpuks 166 500 kliendini.
 

Eesti Telekomis (EMT ja Elion)  töötab rohkem kui 2000 inimest ning ettevõte on turuliidriks nii mobiili-, lairiba- kui televisiooniteenuste valdkonnas. Eesti Telekom jätkab sel aastal interneti- ja IT-valdkonna arendamist ning plaanib välja tuua uusi IKT-sektori teenuseid.

Tutvun teiste uudistega