Eesti inimesed peavad parima klienditeenindusega sideoperaatoriks Teliat

Eesti inimeste hinnangul on Telia jätkuvalt parima klienditeenindusega suurettevõte telekommunikatsiooni-, pangandus- ja taristuettevõtete võrdluses.

Uuringufirma RAIT Faktum & Ariko iga-aastase suurettevõtete teeninduse uuringu kohaselt sai Telia kõrgeimad hinnangud teeninduse ja asjaajamise meeldivuse ning sõbralikkuse võrdluses.

Kliendimurede lahendamise ladususe ja täpsuse arvestuses asetus Telia napilt teisele kohale.

Kokkuvõttes hoiab Telia klienditeeninduse kvaliteedi vaates tugevat ja stabiilset liidripositsiooni nii võrdluses teiste telekomidega kui ka suuremate pankade ja taristuettevõtetega.

Telia Eesti müügi- ja teenindusüksuse juhi kt Katre Liiberg ütles, et kuna Telia on püsinud suurettevõtete teenindusuuringu tipus juba aastaid, võib kõrvalseisjale tunduda, et see on saavutatav lihtsalt ja ilma suurema pingutuseta. „Nii see siiski pole – tipus püsida on palju keerulisem kui sinna jõuda. Just sel põhjusel oleme igal aastal üle vaadanud oma tegevused klienditeeninduse kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamiseks.“

Liibergi kinnitusel eristus Telia klienditeenindus ka koroonaviiruse perioodil teistest sideoperaatoritest, kuna ettevõte jättis oma esindused avatuks, et eriolukorra ajal klientidele võimalikult palju tuge ja soovitusi jagada.

„Eriolukorra ajal tõestasime, et oleme paindlikud tegemaks kanalite ülest koostööd. Mitmed meie tehnikud ja esinduste töötajad olid kriisiperioodil abiks Telia kõnekeskusele, tagamaks klientidele vastuseid ja kiiret abi nii erinevate murede kui ka näiteks kodukontori ja e-õppe lahenduste ülesseadmisel,“ lisas Liiberg.

Tema kinnitusel on Telia kandvateks prioriteetideks kättesaadavus, proaktiivsus ja personaalsus kõikjal, kus see on vähegi võimalik. „Meie eesmärk on, et iga kliendipöördumine või mure saaks lahenduse esmases kontaktis.“

Kantar Emori poolt sel kevadel läbi viidud Eesti suurimate teenindusettevõtete soovitusindeksi (NPS – net promoter score) uuringu kohaselt oli telekomivaldkonna keskmine soovitusindeks 6. Telia soovitusindeksi tase on uuringu järgi 19, mis on ühtlasi sektori kõrgeim tulemus.

Tutvun teiste uudistega