AS Eesti Telekom muudab Ärikliendi interneti tootetingimusi

Nimetatud tingimuste muutmise põhjuseks on klientidele teenuse kasutamiseks täiendava võimaluse loomine ja vajadus täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.

Lisandub uuel mobiilsidetehnoloogial põhinev internetilahendus, mida hakkame pakkuma ainult nendel aadressidel, kus puudub tehnoloogiline võimekus kiire fikseeritud asukohaga ühenduse pakkumiseks. Uus toode asendab senise traadita interneti pakkumise. Meie eesmärk on pakkuda sõltumata asukohast alati võimalikult kiiret ja kliendi vajadustele vastavat ühendust.

Tootetingimuste uuendatud tekstiga on võimalik tutvuda alates 16.10.2015 kodulehel www.telekom.ee ning EMT ja Elioni esindustes.

Muudetud tingimused jõustuvad Ärikliendi interneti klientide lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 16.11.2015. Kliendil, kes ei soovi muudatustest tulenevalt kõnealuse teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral vastav lepinguline suhe Telekomiga üles öelda ilma leppetrahvita, teatades sellest Telekomile enne 16.11.2015.

Tutvun teiste uudistega