Alates 30.04.2016 muudab Telia Eesti AS Mobiilse Elu kõnepakettide teenuse tingimusi

Alates 30.04.2016 muudab Telia Eesti AS Mobiilse Elu kõnepakettide teenuse tingimusi

Teenustingimuste muutmise põhjuseks on teenuse sisuline areng ning kõnesidepakettide klientidele Mobiilse Elu kasutamiseks senisest paremate ja täiendavate võimaluste loomine. Muudame ka hinnakirjas toodud Mobiilse Elu kõnepakettide hinnastamistingimusi, kuna teenuse sisulistest muudatustest tulenevalt on muutunud antud hinnatingimustega algselt seotud asjaolud. Muudatuse tulemusena saavad kliendid oma kõnepakettides sisalduvat kõneminutite mahtu ja sõnumite hulka kasutada Baltimaades ja Skandinaavias koduvõrgu hindadega ja tingimustel.

Alates 30.03.2016 on Mobiilse Eluga võimalik liituda vaid uutel tingimustel.

Uuendatud tingimused jõustuvad klientidega Mobiilse Elu kõneside pakettide kasutamiseks sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 30.04.2016.

Mobiilse Elu kõnesidepaketi kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Teliale enne 30.04.2016.

Tutvun teiste uudistega