Alates 01.05.2017 hakkab kehtima MINU.TV kasutustingimuste uus versioon

Telia Eesti AS (Telia) muudab kehtivaid MINU.TV tingimusi seoses Teenuse arendamisega ning Klientidele Teenuse kasutamiseks täiendava võimaluse loomisega.

Muudatuse järgi saab Klient edaspidi tellida MINU.TV keskkonnas täiendava tasu eest ühekordseid lisateenuseid (nt videolaenutuse filmid jms), mille tasud lisanduvad arvele vastavalt Kliendi tellimistele.

Muudetud kasutustingimustega on võimalik tutvuda alates 01.04.2017 Telia Kodulehel www.telia.ee ning Telia esindustes.

Muudetud kasutustingimused jõustuvad MINU.TV lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.05.2017.

MINU.TV kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Teenuse kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe üles öelda, teatades sellest Teliale enne 01.05.2017.

Tutvun teiste uudistega