Äike hakkab taas koduelektroonikat ohustama

Koos soojade ilmade saabumisega on kätte jõudnud ka äikesehooaeg, mis ohustab koduelektroonikat ülepingest tekitatud kahjudega, hoiatab Telia.

Soome meteoroloogiainstituudi (FMI) andmetel tabas 2022. aasta maist kuni septembri keskpaigani Eestis maapinda 29 601 välgulööki. Suurim osa äikesetormidest leidis seejuures aset juunis, mil registreeriti 11 863 välgulööki, juulis ja augustis jäi vastav näitaja mõlemal kuul ca 8800 piiresse.

Telia kvaliteedijuhtimise osakonna protsessijuht Indrek Fridolini sõnul saab igal suvel äikesest tingitud ülepinge tõttu Eesti kodudes kahjustada terve hulk erinevat koduelektroonikat, alustades teleritest ning lõpetades digibokside ja ruuteritega.

Maakondade lõikes registreeriti Telia poolt 2022. aastal kõige rohkem äikesega seotud kliendipöördumisi Harjumaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Ida- Virumaal. Kõige vähem kliendipöördumisi tuli aga Hiiumaalt, Raplamaalt, Saaremaalt ja Järvamaalt.

Kuigi äike kahjustab kodutehnikat igal aastal, on siiski positiivne, et konkreetselt Telia kliente puudutavate äikesekahjude hulk on viimastel aastatel olnud langustrendis.

„Kui 2022. aastal registreeriti Telia poolt 1241 äikesega seotud kliendipöördumist, siis aasta varem oli see number märgatavalt suurem ehk 2225 pöördumist. Ühest küljest on kahjude hulga vähenemisele kaasa aidanud meie poolt tehtud investeeringud tehnoloogiasse ja uutesse lahendustesse, mis aitavad äikesekahjusid ennetada. Teisalt saame aga kiita oma kliente, kelle teadlikkus võimalikest ohtudest on pidevalt paranenud ning on näha, et kodudes suhtutakse äikesega seotud riskidesse üha tõsisemalt,“ ütles Fridolin.

Sarnaselt varasemate aastatega saadab Telia ka tänavu oma klientidele äikese eest hoiatavaid SMS sõnumeid.

Tegemist on koduteenuste klientidele suunatud SMS-teavitusega, mis informeerib lähenevast äikeseohust interneti- ja TV-teenuse kasutajaid. Kõnealuse lahenduse puhul kontrollib tehisintellekt igal hommikul ja õhtul järgneva 12 tunni ilmaennustust ning enam kui 40-protsendise äikese esinemise tõenäosuse korral edastatakse neis piirkonnades asuvatele klientidele SMS-teavitus.

Telia protsessijuhi hinnangul on eelhoiatavate sõnumite toel igal aastal ära hoitud terve rida kahjujuhtumeid, kuna paljud kliendid eemaldavad tänu sellele oma koduseadmed elektrivõrgust.

„2022. aasta suveperioodil saatsime oma klientidele kokku üle 175 000 hoiatava SMS sõnumi. Kliendid on eelteavituse väga hästi vastu võtnud ning läinud aastal loobus eelteavitusest vaid 0,06% SMS-i saanud klientidest, mis näitab, et tegu on hinnatud lahendusega,“ märkis Fridolin.

Sellele lisaks pakub Telia klientidele, kelle koduteenused on äikesetormi tõttu ajutiselt häiritud, piiramatu mahuga mobiilset internetti, mida saab kasutada kuni äikesest tingitud rikke kõrvaldamiseni. Sellist võimalust kasutas läinud aastal ligemale 800 Telia klienti.

Kuidas saab inimene ise kaitsta koduelektroonikat äikese eest?

Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

Soeta ülepingekaitse

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada ülepingekaitse, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Samas peab arvestama, et pikse otselöögi korral ei suuda ükski seade piisavat kaitset pakkuda. Nimetatud kaitsmeid saab soetada suurematest ehitus- ja elektroonikakauplustest ning ülepingekaitsmeid (nii seinakontakti kui DSL liinile) saab tellida ka Telia e-poest.

Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

Seadmete taasühendamisel varu kannatust

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

Telia Online-abi keskkonnas on üleval ka nõuanded, kuidas oma koduseid seadmeid äikese eest kaitsta: https://www.telia.ee/aike

Tutvun teiste uudistega