20. märtsil lõpeb Telia TV-s telekanali Russia Today edastamine

Alates 20. märtsist pole telekanal Russia Today enam Telia TV teemapakettide ja noppekanalite klientidele kättesaadav, kuna kanali edastaja lõpetab kanali edastamise.
 
Russia Today on Venemaalt pärinev inglisekeelne uudistekanal, mis vahendab uudiseid nii Venemaalt kui mujalt maailmast. Russia Today edastamine lõpeb ka äriTV noppekanali ja Telia TV uudistekanalid pakettides. Viasat Kuld paketis on Russia Today endiselt olemas.
 
Telia TV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuste tõttu Telia TV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda leppetrahvita, andes sellest Telia Eesti AS-ile teada enne 20.03.2017.
Tutvun teiste uudistega